برترین دانشگاه های آسیا در سال 2022

بر اساس رتبه‌بندی کیواس، لقب برترین دانشگاه آسیا در سال 2022 برای پنجمین سال متوالی به دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) اختصاص پیدا می‌کند. شهرت علمی، میزان همکاری تحقیقاتی با سایر مؤسسات و دانشگاه‌های جهان، نسبت اعضای هیئت علمی بین‌المللی و شهرت در بین کارفرمایان بین‌المللی توانسته این دانشگاه را در صدر فهرست برترین دانشگاه‌های آسیا در سال 2022 قرار دهد.

برترین دانشگاه های آسیا در سال 2022

به گزارش ایسنا به نقل از وب‌سایت رسمی رتبه‌بندی کیواس‌، یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلستان انجام می‌شود که به آن رتبه‌بندی کیواس (QS) می‌گویند. این پایگاه به طور سالانه، بهترین دانشگاه‌ها را در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد.

رتبه‌بندی کیواس بر اساس 4 شاخص متفاوت صورت می‌گیرد؛ میزان شهرت دانشگاه، تعداد ارجاعات برای مقالات منتشر شده از سوی هر دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان و در نهایت شاخص h-index. مجموع وزن این 4 معیار، بهترین دانشگاه‌ها را مشخص می‌کند.

سیستم کیواس بخشی از اطلاعات خود را از طریق نظرسنجی‌ها و بخش دیگر را از طریق پایگاه اسکوپوس به دست می‌آورد. این سیستم هر سال 1300 دانشگاه معتبر جهان را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

بر اساس رتبه‌بندی کیواس، لقب برترین دانشگاه آسیا در سال 2022 برای پنجمین سال متوالی به دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) اختصاص پیدا می‌کند. شهرت علمی، میزان همکاری تحقیقاتی با سایر مؤسسات و دانشگاه‌های جهان، نسبت اعضای هیئت علمی بین‌المللی و شهرت در بین کارفرمایان بین‌المللی توانسته این دانشگاه را در صدر فهرست برترین دانشگاه‌های آسیا در سال 2022 قرار دهد.

لیست برترین دانشگاه‌های آسیا در سال 2022 بر اساس رتبه‌بندی امسال کیواس را در زیر مشاهده می‌کنید:

۱. دانشگاه ملی سنگاپور (سنگاپور)

۲. دانشگاه صنعتی نانیانگ (سنگاپور)

۳. دانشگاه شینهوا (چین)

۴. دانشگاه پکن (چین)

۵. دانشگاه هنگ‌کنگ (هنگ‌کنگ)

۶. دانشگاه توکیو (ژاپن)

۷. دانشگاه فودان (چین)

۸. دانشگاه کیوتو (ژاپن)

۹. دانشگاه علم و صنعت هنگ‌کنگ (هنگ‌کنگ)

۱0. دانشگاه ملی سئول (کره جنوبی)

همچنین بخوانید: بهترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۲

ارسال نظر