مجلس رتبه بندی معلمان را اصلاح و تصویب کرد (۱ اسفند)

امروز یکشنبه یکم اسفندماه لایحه رتبه بندی معلمان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح شد.

مجلس رتبه بندی معلمان را اصلاح و تصویب کرد (۱ اسفند)

اصلاح و تصویب رتبه بندی معلمان

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در لایحه نظام رتبه بندی را به شرح زیر رفع و تصویب کردند:

ماده ۲-

۳-۱: شایستگی عمومی : مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد.

‫۳-۲: شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی - یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط با ‬آخرین مدرک تحصیلی ‫و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.‬

‫۳-۳: شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی ‬و عملکرد رقابتی معلمان ‫در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران‬.

تبصره- ارزیابی بند (۱-۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ خواهد بود.

پیش از این به دلیل ایراداتی لایحه رتبه بندی معلمان دوباره به مجلس برگشت خورد ه بود و پس از آن معاون وزیر آموزش و پرورش از رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع به مجلس خبر داده بود.

منبع: ایسنا

ارسال نظر