تولید پنج برابری برق از شناورها در سوئد

شناور های تازه تولید شده سوئدی می توانند جایگزین بسیار مناسبی برای مولد های تجدید پذیر خورشیدی و بادی شوند، چرا که از نظر هزینه و قابلیت های متعددشان از نمونه های موجود قوی تر عمل می کنند.

تولید پنج برابری برق از شناورها در سوئد

به گزارش کلیک، تا کنون ما توانسته ایم از خورشید، باد و بسیاری منابع طبیعی دیگر انرژی دریافت کنیم. الکتریسیته ای که از امواج دریا تولید می شوند، می تواند گام مهم بعدی در حوزه انرژی های تجدید پذیر باشد. این انرژی که به انرژی امواج نیز شناخته می شود مفاهیم و تکنولوژی های جدیدی را معرفی نموده و فن آوری های مورد استفاده در آن نیز ابتدایی و پرهزینه می باشند، خصوصا وقتی در مورد مقیاس های بزرگ جمع آوری انرژی سخن به میان می آید. شرکت سوئدی CorPower Ocean شناوری تولید نموده که به شکل اعجاز آمیزی موثر با بازدهی بالا است.

هر شناور کوچک تولید شده توسط این شرکت می تواند، الکتریسیته کافی برای 200 خانه را از دریا تامین کند. تصور کنید مزرعه ای پر از این شناور ها چقدر می تواند انرژی تولید کند. شناور این شرکت، با حدود تنها 26 فوت عرض، نسبت به دیگر تولید کننده های انرژی امواج، کوچک محسوب می شود. آنها می گویند که به واسطه اضافه نمودن نوسانگر های کنترل فازی، شناور های نارنجی شان در حدود 5 برابر بیشتر از تکنولوژی های موجود در بازار انرژی تولید می کند. موضوعی که باعث می شود تا تولید انرژی با بازدهی بالا ممکن شود.CorPower مدعی است که بدین شکل، هنگامی که مزرعه هایی با صدها شناور نصب و راه اندازی شود می توان حدود 20% انرژی مورد نیاز زمین را به صورت پاک تامین کرد.

از آن جایی که اقیانوس همواره در حال حرکت است، انرژی امواج از ظرفیت های بیشتری برای تولید انرژی در مقایسه با خورشید و باد که کمتر اطمینان پذیر اند، برخوردارند. انرژی امواج همانند انرژی های خورشیدی و بادی دی اکسید کربن تولید نمی کنند و به همان میزان پاک و بدون آلاینده محسوب می شوند. تا کنون مدلی به اندازه نصف نمونه های واقعی، توانسته آزمون های انجام شده در مخازن آب با جریان های آب رنگی را با موفقیت پشت سر بگذارد و محققان این شرکت را برای انجام آزمون های واقعی، در اواخر سال جاری به سمت آبهای آزاد به حرکت در آورده تا تکنولوژی متفاوت خود را بیازمایند. منبع: inhabitat

ارسال نظر