رویارویی نظریه نسبیت انیشتین با آزمون ماهواره ای

نظریه نسبیت عام انیشتین توسط ماهواره ای که اخیراً پرتاب شده، در آزمایشی که می تواند درک ما را از فیزیک برهم زند، مورد بررسی قرار می گیرد.

رویارویی نظریه نسبیت انیشتین با آزمون ماهواره ای

به گزارش کلیک، "میکروسکوپ" مدارپیمای فرانسه سعی خواهد کرد تا حفره ای در یکی از معروف ترین تئوری های انیشتین، که پایه ای برای درک مدرن ما از گرانش فراهم می کند، ایجاد کند.
دانشمندان از یک کیت برای اندازه گیری چگونگی رفتار دو قطعه فلزی متفاوت _یکی تیتانیوم و دیگری یک آلیاژ-پلاتین رودیوم_ در مدار استفاده می کنند. آرین اسپیس (Arianespace) که ماهواره خود را روز دوشنبه در مدار قرار داده است می گوید: "در فضا، امکان مطالعه حرکت نسبی دو جسم در سقوط آزادی تقریبا کامل و دائمی روی ماهواره ای مدار گرد به دور از رویارویی با آشفتگی های روی زمین وجود دارد.
نظریه اینشتین نشان می دهد که در سقوط آزاد کامل، دو جسم باید دقیقا در یک مسیر حرکت کنند. آریان اسپیس می افزاید اما اگر رفتار متفاوت آنها ثابت شود این اصل که رویدادی پایه های فیزیک را تکان خواهد دادنقض شده است.

همچنین روی موشک روسی سایوز که از منطقه گویان فرانسه (French Guiana) به فضا پرتاب شد یک ماهواره رصد کره زمین مجهز به رادار برای کنترل سطح سیاره به منظور پیگیری آب و هوا و تغییرات زیست محیطی و کمک در عملیات های امداد رسانی بود.
این ماهواره به همراه ماهواره دیگری که دو سال پیش پرتاب شد، بخشی از پروژه 3.8 میلیارد یورو (4.3 میلیارد دلاری) کوپرنیک است، که در نهایت دارای شش مدارپیما خواهد شد.
سه پرتاب قبلی از پایگاه فضایی آرین اسپیس در گویان فرانسه، قلمرو فرا منطقه ای هم مرز برزیل به دلیل بدی آب و هوا و مسائل فنی به تاخیر افتادند.
شمارش معکوس در روز یکشنبه بعد از مشاهده یک "ناهنجاری" توسط دانشمندان، که آژانس در بیانیه ای قبلی اعلام کرد متوقف شد، در حالی که شرایط نامساعد آب و هوایی تلاش های دیگر را نیز بی نتیجه گذاشته بود.

منبع:phys

ارسال نظر