پیوند قلب خوک به انسان در آینده نزدیک

در آینده ای نه چندان دور، انسان می تواند به لطف مهندسی ژنتیک از خوک پیوند قلب داشته باشد.

پیوند قلب خوک به انسان در آینده نزدیک

به گزارش کلیک، محققان موسسه ملی بهداشت با همکاری یک گروه از دانشگاه ها و سازمان های بین المللی قلب با روشهای مهندسی ژنتیک، قلب خوک را در شکم بوزینه تا ۹۴۵ روز زنده نگه داشتند. این تحقیق که می تواند راه را برای پیوند گونه های بیشتر(به نام xenotransplant ها) هموار کند، به ما در یادگیری بیشتر کمک کرده و در آینده ای عجیب که در آن می توان زندگی انسان را با حیوانات اهدا کننده عضو نجات داد، راهنمایی کند.

با توجه به داده های وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، به طور متوسط هر روز ۲۲ نفر در انتظار پیوند می میرند. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۵ افراد منتظر پیوند قلب به طور معمول ​​۳٫۵ ماه در لیست انتظار اهدا کننده قرار داشتند. اگر پیوند گونه های مقابل در عمل قابل قبول شود، بروز مرگ افراد منتظر پیوند به طور امیدوار کننده ای کاهش می یابد.

در آزمایش های اخیر روی xenotransplantها از خوک به پستانداران، محققان از خوک های اهدا کننده قلب که به روش مهندسی ژنتیک فاقد مارکر مولکولی در خون بودند، بهره گرفتند زیرا در غیر این صورت لخته شدن خون منجر به مرگ پستانداران می شد. قلب در شکم بوزینه جایگزاری شد و به خون پستانداران برای حفظ پمپاژ متصل شد، اگر چه جایگزین قلب خود بوزینه نبود. همچنین به بوزینه داروهای کاهنده ایمنی داده شد تا از پس زدن پیوند توسط سیستم ایمنی پستاندار جلوگیری شود.

کار قبلی منجر به طول عمر متوسط ارگان تا​​۱۸۰ روز و حداکثر ۵۰۰ روز شد. در تحقیقات اخیر، میانیگن بقا ​​۲۹۸ روز و حداکثر ۹۴۵ روز بود. هر چند تحقیق و آزمایشات بیشتری لازم است، از جمله کار با سایر ارگان ها و با پستاندارانی که قلب خود را نگه نمی دارند.

هیچ جدول زمانی برای این تحقیق تنظیم نشده که بتوان اجرای واقعی آن را در انسان تعیین کرد، اما روزی ممکن است - احتمالا چند دهه- زمانی که مرگ افراد منتظر اهدای عضو انسان دیگر رایج نباشد، رخ دهد. گروه های مختلف ممکن است هدف xenotransplantation (پیوند عضو از حیوان به انسان) باشند، اما این احتمال وجود دارد که افرادی که نیاز به اندام های جدید دارند و خانواده های آنها همگی خواهان این مسئله باشند.

منبع: digitaltrends

ارسال نظر