کشف انفجارهای سریع رادیویی در کهکشان راه شیری

رسانه کلیک - به تازگی ستاره‌شناسان توانسته‌اند در کهکشان راه شیری، پدیده‌ای بین ستاره‌ای را کشف کنند که منجر به ایجاد انفجارهای سریع رادیویی یا به اختصار FRB می‌شوند.

کشف انفجارهای سریع رادیویی در کهکشان راه شیری
ارسال نظر