حسگر کوچکی که مانند یک گوشی پزشکی عمل می کند

امروزه اندازه گیری ضربان قلب و تنفس بیمار معمولا مستلزم استفاده از نوعی حسگر به صورت مستقیم بر روی پوست است, اما فناوری جدید در MIT  اختراع یک حسگر بلعیدنی برای نظارت بر ضربان قلب و تنفس از داخل دستگاه گوارش است.

حسگر کوچکی که مانند یک گوشی پزشکی عمل می کند
ارسال نظر