آزمایش موفق ارتباط مریخ نورد چین با مرکز زمینی به کمک شبیه‌ساز

رسانه کلیک - چین که در اندیشه اعزام مریخ نورد به این سیاره همسایه زمین است، با موفقیت سیستم ارتباطی بی سیم این دستگاه و ایستگاه زمینی آن را در کمپ شبیه سازی شده‌ آزمایش کرد.

آزمایش موفق ارتباط مریخ نورد چین با مرکز زمینی به کمک شبیه‌ساز
ارسال نظر