تاثیر چپ دست یا راست دست بودن بر تصمیمات افراد

طبق مطالعات دانشگاه شیکاگو حتی انتخاب همسر هم میتواند تحت تاثیر چپ یا راست دست بودن آنها قرار گیرد.

تاثیر چپ دست یا راست دست بودن بر تصمیمات افراد

به گزارش کلیک، دانشمندان به تازگی به این موضوع دست یافته اند که چپ دست یا راست دست بودن می تواند نگرش شما به جهان و حتی چه طور رای دادن شما در انتخابات را تغییر دهد.
کسانی که راست دست هستند بیشتر مایل هستند در هنگام خرید، از قفسه های سمت راست خود خرید کنند، و به اسامی سمت راست فورم انتخابات رای دهند. برای چپ دست ها این حالت بالعکس است.
دکتر دنیل کاسانتو میگوید: "این در مورد درمان بیشتر اختلالات ذهنی، مثل افسردگی صادق است، چراکه رویه های درمانی تلاش دارند فعالیت نیمکره چپ مغز را افزایش دهند."
او همچنین می گوید افراد بطور ناخودآگاه مایل به استفاده از سمت چالاک تر مغز خود هستند.
این بدان معناست که اگر یک فرد راست دست دو نفر که بطور مساوی جذاب هستند را ببیند، بطور غریزی فردی را که در سمت راست ایستاده را انتخاب می کند.
دکتر کاساسانتو در همایش سالانه ی پیشرفت علم گفت: "این ربطی به استفاده از دست ها هنگامی که پاسخ می دهید ندارد. اگر قرار بود مردم قضاوت کنند که شما کدام یک از این محصولات را می خرید، یا کدامیک از این دو متقاضی شغلی را استخدام می کنید؟ راست دست ها بطور میانگین فرد و محصول سمت راست، و چپ دست ها هم بطور میانگین نفر و محصول سمت چپ را انتخاب می کنند."
این رفتار در انتخابات هم صادق است، درجایی که از ما خواسته می شود تا به کاندیدایی که اسمشان روی کاغذ سمت چپ یا راست صندوق نوشته شده رای دهیم نیز این تفاوت احساس می شود.
دانشمندان در یک شبیه سازی بزرگ انتخاباتی متوجه شدند که در مقایسه با چپ دست ها، راست دست ها 15 درصد بیشتر به افراد نوشته شده در سمت راست رای می دهند. پس این تاثیر نامرئی می تواند تعیین کننده باشد.

این مکانیزم نشان می دهد که ما به عنوان موجودات دو دست عموما راحتی حرکتی و اکتساب تجربه و چالاکی بیشتری در مقایسه با سمت دیگر بدن داریم و دقیقا به دلیل دو دست بودنمان یک سمت چالاک و یک سمت کم توان است.
حدود 30 درصد جمعیت راست دست هستند و این تفاوت همچنین درمورد مغز هم وجود دارد. برای راست دست ها، مراکز شادی و خلاقیت در سمت چپ مغز هستند، اما برای چپ دست ها بصورت معکوس است.
این بدان معناست که درمان هایی که قسمت های معینی از مغز را هدف می گیرند، ممکن است آثار مخربی نسبت به دست تواناتر داشته باشند. دکتر کاساسانتو افزود: "تصور می شد عصبانیت و شادی ریشه در سمت چپ مغز دارند. اما مشخص شد این فقط برای افراد راست دست صادق است و سازماندهی احساسات در مغز، بستگی به چگونگی برقراری ارتباطات انگیزشی شما با دنیا دارد."
"اگر شما چپ دست هستید، رویه های درمانی عصبی برای افزایش فعالیت در سمت چپ مغز دریافت می کنید، این دقیقا خلاف آن چیزی است که به آن نیاز دارید. روش های درمانی استاندارد می توانند برای چپ دست ها موجب آسیب باشند."
بر اساس مطالعات دکتر کاساسانتو، می توانید از این تمایل طبیعی بدن خود نسبت به یک سمت، در ارائه رفتار مناسب استفاده کنید. برای مثال، افراد راست دستی که قصد دارند دست از یک بسته بیسکویت شکلاتی بکشند، باید آنرا در سمت چپ سینی قراردهند.
تحقیق جداگانه ای در این زمینه نشان می دهد افرادی که سلاح حمل می کنند، احتمال بیشتری دارد که افراد دیگری را سلاح به دست ببینند، حتی اگر درواقع این طور نباشد، که این می تواند مصداق های مهمی برای پلیس داشته باشد.

منبع:sciencedaily

ارسال نظر