سورئالیسم کوانتوم؛ مفیدتر از آنچه تصور می شد

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند سورئالیسم کوانتوم را نشان دهند. آنها نشان داند که ذرات در سطح کوانتوم می‌ توانند رفتاری شبیه به توپ‌ های بیلیارد بر روی میز بازی داشته باشند و نمی‌ توان آن‌ ها را صرفاً ذراتی با حرکات و رفتارهای احتمالی دانست.

سورئالیسم کوانتوم؛ مفیدتر از آنچه تصور می شد

به گزارش کلیک، در این بررسی پژوهشگران نسخه‌ جدیدی از یک آزمون قدیمی را اجرا نمودند. آن‌ ها مسیرهای حرکتی فوتون‌ ها را در زمانی مورد بررسی قرار دادند که ذرات از یکی از دو مسیر عبور کرده و به صفحه می‌رسند؛ پژوهشگران پا را فراتر نهاده و تأثیر غیر موضعی فوتون دیگری را مشاهده نمودند که اولین فوتون به آن پیوند دارد.
دلیل یافتن این پدیده چیست؟ نتایج بدست آمده با انتقاد همیشگی در زمینه‌ مکانیسم کوانتوم مواجه می‌باشند که از آن با عنوان نظریه‌ بروگیل-بوهم یاد می‌شود. پژوهشگران بیان داشته‌اند که این نظریه در تفسیر شرح رفتار حقیقی این فوتون‌های پیوند یافته ناموفق است. به هر روی نتایج به این دلیل حائز اهمیت می‌باشند که راه جدیدی را جهت ترسیم مکانیک‌های کوانتوم ارائه می‌ دهند که به عنوان تفسیر استاندارد و معتبری تلقی می‌شود.
آفراییم اشتاینبرگ یکی از پژوهشگران بیانداشت: علاقمندی کمی به تمرکز بر پرسش فلسفی در زمینه‌ی حقیقت دارم و به پرسش‌های سود مندتری می‌اندیشم به جای اینکه به تفسیرهای مختلف متافیزیکی بیندیشم. به دنبال تصویرهای مختلف هستم. تصویرهای مختلف می‌توانند سودمند باشند. آن‌ها می‌ت وانند اهداف مطلوب‌ تری را شکل دهند.
تفسیر استاندارد مکانیک‌ های کوانتوم بیان می‌دارد که مسیری حقیقی میان منبع نور و صفحه وجود ندارد. بهترین اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم، محاسبه‌ عملکرد (تابع) موج می‌باشد. اما نظریه‌ی بروگیل-بوهم نشان می دهد که فوتون‌ها دارای مسیرهایی حقیقی نمی‌باشند که بوسیله ی یک موج هدایتگر که با ذره‌ها همراه می‌شود، هدایت شوند. موج هنوز هم دارای شکلی احتمالی است اما ذره دارای مسیری حقیقی از منبع به هدف (مقصد) می‌باشد.
به هر حال، منتقدین بیان داشته‌ اند که اگر دو ذره با یکدیگر پیوند یابند، ارزیابی یک ذره، بر ذره‌ دیگر تاثیرگذار خواهد بود. در برخی از موارد، ارزیابی یک ذره منتج به پیش بینی اشتباه مسیر ذره‌ی پیوند یافته می‌شود. نتیجه حاصل را با عنوان مسیرهای فرا واقعیت گرا می‌شناسند.
در این نمونه، پژوهشگران نشان داده‌اند که سورئالیسم، پیامد ویژگی غیر موضعی بودن است که بر اساس آن بیان می‌ شود که ذرات قادر به اثرگذاری بر یکدیگر می‌ باشند. پیش بینی‌ های نادرست در زمینه‌ مسیرها، پیامد محل ارزیابی فوتون‌ های پیوند یافته می‌باشد. یافته‌ ها می‌بایست در درک بیشتر شاخصه‌های فیزیکی به پژوهشگران یاری برسانند و تفسیر می‌ بایست در برخی از شرایط به تصویر سازی مسیر های حقیقی یاری رساند.

منبع: scienceworldreport

ارسال نظر