اکثر مردم جهان به اینترنت دسترسی ندارند!

منبع: msn

اکثر مردم جهان به اینترنت دسترسی ندارند!

به گزارش کلیک، دومین گزارش سالیانه فیسبوک که "وضعیت اتصال" نام دارد، دوشنبه انتشار یافت که نشان می دهد در سال 2015، 200 میلیون نفر به اینترنت دسترسی پیدا کردند و دلیل آن چیزی نبود جز دسترسی راحت تر به اطلاعات و افزایش درآمدهای جهانی.
این گزارش می گوید مابقی افراد نیازمند کمک برای دسترسی به اینترنت و فرصت های اقتصادی هستند که هموار کننده مسیر است. کشورهای پیشرفته به طور گسترده ای آنلاین هستند، اما کشورهای در حال توسعه راهی طولانی در پیش دارند. نقاط شهری وصل هستند اما مناطق روستایی نه. هر چقدر پول کمتری داشته باشید شانس کمتری برای آنلاین شدن دارید.

در بسیاری از کشورها زنان خیلی کمتر از مردان از اینترنت استفاده می کنند. و حتی اگر تمام دنیا در محدوده سازمانی با تمام ضروریات زندگی کنند، تقریبا یک میلیارد نفر بی سواد می مانند یا قادر به استفاده از مطالب آنلاین نیستند.
گزارش حاکی از این است که نبود دسترسی یک چالش بسیار بزرگ است که نیازمند همکاری بسیاری از سهام داران برای سرمایه گذاری و ابتکار است. اگر تغییر خاصی در جریان حاضر به وجود نیاید تا سال 2020 بیش از 3 میلیارد نفر، تقریبا تماما در کشورهای در حال توسعه، فاقد اینترنت خواهند بود.

منبع: msn

ارسال نظر