تاثیر مواد ضد تعرق بر میکروب های پوستی

استفاده از ضد عرق یا خوشبوکننده نه تنها بر زندگی اجتماعی شما تاثیر می گذارد، بلکه اساساً حیات میکروبی که روی پوست شما زندگی می کند را نیز تغییر می دهد.

تاثیر مواد ضد تعرق بر میکروب های پوستی

به گزارش کلیک، تحقیقات جدید نشان می دهد که ضد عرق و خوشبو کنندها می توانند به طور قابل توجهی بر نوع و کمیت زندگی باکتریایی موجود در زیر بغل انسان به نام "میکروبیوم" تاثیر گذار باشند. این کار تحقیقاتی توسط محققان در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، موزه علوم طبیعی کارولینای شمالی، دانشگاه مرکزی کارولینای شمالی، دانشگاه راتگرز و دانشگاه دوک انجام شد.
یکی از کارشناسان در همین زمینه اظهار داشت: "ما می خواستیم اثر ضد عرق و خوشبو کننده بر حیات میکروبی که روی بدن زندگی می کند و نحوه تاثیر عادات روزانه زندگی بر حیات میکروبی روی بدن را مورد مطالعه قرار دهیم. در نهایت ما می خواستیم در مورد هر گونه تغییری در اکوسیستم میکروبی خوب یا بد اطلاعات کسب کنیم، اما در ابتدا باید مطمئن می شدیم که چه چشم اندازی وجود دارد و چگونه عادات روزانه ما آن را تغییر می دهد."

هزاران گونه باکتریایی پتانسیل زندگی بر روی پوست انسان و به ویژه زیر بغل را دارند. فقط پیش بینی اینکه کدام گونه در زیر بغل زندگی می کند دشوار است، اما دانشمندان دریافته اند که یکی از بزرگ ترین عوامل موثر بر باکتری های موجود در زیر بغل استفاده از خوشبوکننده و یا ضد عرق است.

جولی آربن، نویسنده همکار این مقاله، دستیار رئیس ژنومیکس و آزمایشگاه میکروب شناسی در موزه علوم طبیعی NCو استادیار حشره شناسی در NC State گفت: طی قرن گذشته، استفاده از محصولات زیر بغل برای اکثریت مردم آمریکایی عادی شده است. با این حال، استفاده از این محصولات به نفع گونه های باکتریایی خاص- بیماری زا و یا حتی سودمند - در نظر گرفته نشده و موضوع جذابی است که نیاز به مطالعه بیشتر دارد."

برای کسب اطلاعات در مورد تاثیر میکروبی ضد عرق و خوشبو کننده، محققان 17 شرکت کننده را برای مطالعه انتخاب کردند: سه مرد و چهار زن که از محصولات ضد عرق (که میزان عرق ما را کاهش می دهد استفاده می کردند) ، سه مرد و دو زن که خوشبوکننده مصرف کردند(که اغلب شامل اتانول یا آنتی بیوتیکهای دیگر برای کشتن میکروبهای بوی زاست )، و سه مرد و دو زن که از هیچ محصولی استفاده نکردند. آنها سپس یک آزمایش هشت روزه را شروع کردند، که در آن تمام شرکت کنندگان در ساعت های 11 صبح و 1 بعد از ظهر سواب دریافت کردند.

در روز اول ، شرکت کنندگان بهداشت طبیعی شان نسبت به خوشبوکننده و ضد عرق را اِعمال کردند. در روز دو تا شش، شرکت کنندگان هیچ خوشبوکننده و ضد عرقی استفاده نکردند. در روزهای هفت و هشت، تمام شرکت کنندگان از ضد عرق استفاده کردند.

محققان سپس تمام نمونه ها را برای تعیین فراوانی موجودات میکروبی در حال رشد در هر شرکت کننده و نحوه تفاوت روزانه آنها کشت دادند.

هورواث می گوید:"ما دریافتیم که، در روز اول، افرادی که از ضد عرق استفاده کردند، میکروب کمتری در نمونه های خود نسبت به افرادی که اصلاً از محصول استفاده نکرده بودند داشتند - اما تنوع زیاد و نتیجه گیری دشوار بود. علاوه بر این، افرادی که از خوشبوکننده استفاده کردند در واقع اغلب- به طور متوسط- میکروب بیشتری نسبت به کسانی که از محصول استفاده نکرده بودند، داشتند."

در روز سوم، شرکت کنندگانی که از ضد عرق استفاده کرده بودند رشد میکروبی بیشتری داشتند و در روز ششم، مقدار باکتری برای تمام شرکت کنندگان در مطالعه نسبتا مشابه بود.

هورواث اشاره می کند :"با این حال، هنگامی که تمام شرکت کنندگان شروع به استفاده از ضد عرق در روز هفت و هشت کردند، ما میکروب بسیار کمی در هر یک از شرکت کنندگان مشاهده کردیم، این مشاهدات تایید می کند که این محصولات به طور چشمگیری رشد میکروبی را کاهش می دهند".

پژوهشگران همچنین توالی ژنتیکی را در تمام نمونه ها از روز سه و شش، برای تعیین اینکه چگونه ضد عرق و خوشبو کننده ممکن است بر تنوع زیستی میکروبی - ترکیب و تنوع انواع باکتری ها - در طول زمان تاثیر گذار باشد، بررسی کردند.

آنها دریافتند که در میان شرکت کنندگان مورد مطالعه که خوشبوکننده و ضد عرق استفاده نکرده بودند، 62 درصد از میکروب های یافت شده از نوع کورینه باکتریا بودند، پس از آن باکتری های استافیلوکوکاسیه مختلف (21 درصد)، با یک مجموعه طبقه بندی شده از دیگر باکتری ها کمتر از 10 درصد بود. کورینه باکتریا تا حدی مسئول تولید بوی تعفن هستند که با بوی بدن مرتبط است، اما به دفاع علیه پاتوژن کمک می کند. استافیلوکوکاسیه یک گروه متنوع از باکتری هایی است که شایع ترین میکروبهای موجود بر روی پوست انسان هستند، در حالی که برخی می توانند برای سلامت انسان خطرناک باشند، بسیاری از آنها سودمند در نظر گرفته شده اند.

شرکت کنندگانی که در مطالعه به طور منظم ضد عرق استفاده کردند نتایج بسیار متفاوتی داشتند. شصت درصد از میکروب آنها استافیلوکوکاسیه بود، تنها 14 درصد کورینه باکتریا ، و بیش از 20 درصد گونه های دیگر بودند - به این معنی که از باکتری های فرصت طلب بودند.

هورواث می گوید: " استفاده از ضد عرق و خوشبو کننده به طور کامل اکوسیستم میکروبی پوست شما را نوآرایی می کند - چه زندگی روی پوست ما و چه مقدار باکتری و ما هیچ ایده ای در مورد اثر آن روی پوست و سلامت نداریم. آیا مفید است؟ آیا مضر است؟ ما واقعا این نکته را نمی دانیم. این موارد سوالاتی است که ما به طور بالقوه علاقمند به درک آنها هستیم. "

یافته های جدید همچنین چگونگی رفتار انسانها که می تواند حتی ناخواسته اثر بسیار محسوسی بر تکامل موجودات میکروبی داشته باشد را برجسته می کند.

در مقاله دیگری که در ماه گذشته در مجموعه مقالات انجمن سلطنتی منتشر شد، محققان، علاوه بر همکاران دانشگاه دوک و دانشگاه پنسیلوانیا، تنوع و فراوانی میکروب های موجود در زیر بغل انسان را در مقایسه با دیگر پستانداران از قبیل شامپانزه، گوریل، میمون و میمون رزوس مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله، محققان دریافتند که میکروبهای زیر بغل در طول زمان در رابطه با پستاندارانی که روی آنها زندگی می کردند، تکامل یافته اند. اما اکوسیستم میکروبی موجود در زیر بغل انسان ها بسیار متفاوت و به مراتب کم تنوع تر از موارد موجود در در زیر بغل پستانداران وابسته است.

هورواث می گوید: "یکی از یافته های هیجان انگیز این بود که در پستانداران غیر انسانی بیشتر میکروبها در مدفوع و خاک بودند، که ما اغلب کثیف تلقی می کنیم. شاید تنوع میکروب مدفوع و خاک بر روی پوست پستانداران غیر انسانی مزایایی دارد که ما هنوز آن را درک یا ارزیابی نکرده ایم.

هورواث می گوید: "در طول زمان تکاملی، انتظار داریم که میکروب ها، تکامل مشترکی با ما داشته باشند. اما به نظر می رسد که روند به طور قابل توجهی از طریق عادات ما، از حمام کردن تا اتخاذ مراحلی برای تغییر در روش نگاه کردن یا بو تغییر یابد."

منبع: ScienceDaily

ارسال نظر