اجرای مرحله دوم طرح یکسان سازی تعرفه مکالمات

رسانه کلیک - تغییر مکالمات و یکسان سازی تعرفه مکالمه داخل و خارج از شبکه اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه چه تأثیری بر مشترکین این اپراتورها خواهد گذاشت. این سؤالی است که احتمالاً بسیاری از مشترکین در پی یافتن پاسخ آن هستند.

اجرای مرحله دوم طرح یکسان سازی تعرفه مکالمات

اگر شما به عنوان مثال مشترک دائمی همراه اول هستید تعرفه مکالمه شما از این پس ۵۹۹ ریال خواهد بود و به ازای هر دقیقه مکالمه درون شبکه که پیش از این ۵۷۰ ریال هزینه داشت. ۲۹ ریال بیشتر می پردازید؛ ولی در عوض برای مکالمات برون شبکه (مکالمه با ایرانسل، رایتل) با کاهش تعرفه ۲۶ ریالی روبرو خواهید بود. همانطور که مشاهده می کنید تعرفه تفاوت چندانی ندارد؛ ولی از نظر محاسبه و ساده شدن تعرفه بسیار کارگشا خواهد بود. یعنی مشترک دائمی فقط با تعرفه ۵۹۹ ریالی سر و کار داشته و برای وی تماس درون و برون شبکه تفاوت خاصی ندارد.

اما در مقابل ممکن است افرادی که بیشتر مکالمات خود را در شبکه همراه اول انجام می دادند از این طرح نگران باشند. در جهت رفع نگرانی این افراد باید از اقدام مثبت همراه اول در طراحی بسته های مقرون به صرفه مکالمه درون شبکه اشاره کرد که همزمان با این تغییر ارائه شده است.

همراه اول اعلام کرده برای مشترکینی که مکالمات درون شبکه بیشتری نسبت به خارج شبکه دارند، بسته های متنوع ماهانه طراحی کرده که مشترکین می توانند با خربد آنها قیمتی حتی کمتر از تعرفه قبلی مکالمه درون شبکه پرداخت کنند.

در این بسته های ماهانه، مکالمه درون شبکه با حجم و قیمت مشخص برای مشترکین دائمی و اعتباری ارائه می شود. مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند با شماره گیری #۳۳7*۱۰* بسته های مکالمه ماهانه را مشاهده و خریداری کنند.

ارسال نظر