کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا برای دیدار نزدیک با خورشید به فضا پرتاب شد

رسانه کلیک - کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا به فضا پرتاب شد. ماموریت این کاوشگر سازمان فضایی ناسا، نزدیکی هر چه بیشتر به خورشید است.

کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا برای دیدار نزدیک با خورشید به فضا پرتاب شد

کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا با موفقیت به سمت فضا پرتاب شد. این کاوشگر سریع ترین دستگاه ساخت بشر بوده که تا جای ممکن به خورشید نزدیک می شود. در کمتر از سه دقیقه این کاوشگر با سرعت 7242 کیلومتر بر ساعت مسافتی برابر با 53 کیلومتر را طی کرده است.

هدف کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا رسیدن به تاج خورشید است. بد نیست بدانید فاصله تاج تا سطح خورشید برابر با 6.4 میلیون کیلومتر است که برابر با 4 درصد فاصله زمین تا خورشید ضخامت دارد. این کاوشگر در مسیر رسیدن خود به خورشید اطلاعاتی را جمع آوری می کند تا بزرگترین معماها در رابطه با خورشید حل شود.

دانشمندان به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مکانیزم هایی هستند که به وسیله آن ها ذرات انرژی را به سمت زمین ارسال و برای برخی از فناوری ها مشکل ایجاد می کنند.

تجهیزات نصب شده روی این کاوشگر سازمان فضایی ناسا در صدد هستند تا علت دمای بالای تاج خورشید در مقایسه با سطح آن را کشف کنند. توسط اطلاعاتی که این کاوشگر خورشیدی جمع آوری می کند، امکان پیش بینی دقیق تر شرایط جوی حاکم بر کره زمین فراهم خواهد شد.

این کاوشگر قبل از رسیدن به تاج خورشید در اطراف سیاره زهره گردش می کند تا نیروهای نوسانی و جانبی آن کاهش پیدا کند و بتواند در راستای یک خط مستقیم به خورشید نزدیک شود. برای رسیدن به خورشید، سرعت کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا (Parker Solar Probe) به 700 هزار کیلومتر بر ساعت می رسد.

این فضاپیما با سرعت 700 هزار کیلومتر بر ساعت در ماه نوامبر به تاج خورشید می رسد. دانشمندان امیدوارند تا قبل از پایان سال جاری میلادی به اطلاعات جمع آوری شده توسط این فضاپیما دسترسی پیدا کنند.

ارسال نظر