وزیر ارتباطات به یاد جانبازان جنگ تحمیلی نهال کاشت

رسانه کلیک - همزمان با 15 اسفند ماه روز درختکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به یاد جانبازان همیشه سبز جنگ تحمیلی، چند اصله نهال کاشت.

وزیر ارتباطات به یاد جانبازان جنگ تحمیلی نهال کاشت

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات همزمان با روز درختکاری با حضور در مرکز توانبخشی جانبازان شهید بهشتی در شرق تهران، از غیورمندان جنگ تحمیلی عیادت کرد.

وی همزمان با روز درختکاری به یاد جانبازان سرافراز و همیشه سبز کشور چند اصله نهال کاشت.

ارسال نظر