انتخاب سه شرکت فضایی برای تجهیز مجدد ایستگاه فضایی بین المللی

ناسا ​​روی ایستگاه فضایی بین المللی حداقل تا سال 2024 سرمایه گذاری خواهد کرد. بنابراین ادامه تغذیه و آزمایش فضانوردان یک معامله بزرگ است. به همین دلیل آژانس فضایی ملل برتر قرارداد جدید تجهیز مجدد Orbital ATK و Elon Musk's SpaceX -دو متصدی عمده که به Sierra Nevada و مینی هواپیمای فضایی آن ملحق شده اند- را انتشار داد.

انتخاب سه شرکت فضایی برای تجهیز مجدد ایستگاه فضایی بین المللی

به همین دلیل آژانس فضایی ملل برتر قرارداد جدید تجهیز مجدد Orbital ATK و Elon Musk's SpaceX -دو متصدی عمده که به Sierra Nevada و مینی هواپیمای فضایی آن ملحق شده اند- را انتشار داد.

به گزارش کلیک، هر شرکت حداقل شش ماموریت تجهیز مجدد خواهد داشت (اما به احتمال زیاد ناسا بیش از 18 پرواز را می خرد) ناسا ماموریت های اضافی را بر اساس آنچه خدمه ایستگاه فضایی نیاز دارند، اعطا می کند.

این سه شرکت بدلیل روش های مختلف حمل و نقل شان انتخاب شدند.

Orbital ATK (که به عنوان علوم مداری شناخته می شود) دارای Cygnus capsule غیر قابل بازیابی است، که معمولا در زباله خانه های ایستگاه فضایی و در بازگشت جو می سوزد.

Dragon capsule SpaceX's می تواند برای هر دو محموله سفینه به ایستگاه و پایین آوردن چیزها استفاده شود، هر چند کپسول باید بیرون از اقیانوس صید شود.

Sierra Nevada، شاتل Dream Chaser می تواند روی باند فرودگاه سنتی فرود آید که به معنی بازگشت نمونه به زمین می تواند تخلیه شده و خیلی زودتر مورد مطالعه قرار گیرد. بازیابی محموله می تواند کمتر از سه ساعت صورت گیرد، هر چند که همه این موارد بستگی به این دارد که Dream Chaser در پرواز آزمایشی خود در سال بعد قبول می شود یا نه.

منبع: engadget

ارسال نظر