تنظیم سرعت تکثیر DNA برای از بین بردن سلول های سرطانی

رسانه کلیک - یافته های جدید محققان نشان می دهد که تنظیم سرعت تکثیر DNA در درمان سرطان موثر است. حال، دانشمندان امیدوارند بتوانند بسیاری از بیماری ها را با همین روش درمان کنند.

تنظیم سرعت تکثیر DNA برای از بین بردن سلول های سرطانی

طی فرآیند همانند سازی، مولکول DNA جدید با فعالیت آنزیمی به نام ریبونوکلئوتید ردوکتاز (RNR) و اتصال نوکلئوتید ها به یکدیگر تولید می شود. حال سوالی که ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده این است که آیا فعالیت ریبونوکئوتید ردوکتاز و مقدار نوکلوئوتیدها با سرعت تکثیر DNA هماهنگ است یا خیر؟

محققان دانشکده علوم بهداشت و پزشکی کپنهاگ جریان و سرعت استفاده از نوکلئوتید ها را طی فرآیند همانند سازی تعیین کردند. سلول، سرعت استفاده از این واحدهای ساختاری را با سرعت تکثیر DNA هماهنگ می کند.

جری لوکاس ، استاد و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات پروتئین Novo Nordisk در خصوص سرعت تکثیر DNA در درمان سرطان می گوید:

مشاهدات ما نشان می دهد که این فرآیندها ریتم هماهنگی را دنبال می کنند. در این بررسی ها مکانیسمی یافتیم که بتوان بلافاصله و همزمان با اختلال در سرعت فعالیت RNR و قبل از کاهش محسوس تعداد نوکلئوتیدها، سرعت تکثیر DNA را کاهش داد".

محققان این پروژه به سرپرستی لوکاس و چودهاری دریافتند سلول به تغییرات کوچک در مقدار نوکلئوتیدها واکنش نشان می دهد. هنگامی که تولید نوکلئوتید متوقف می شود، مولکولی مانند رادیکال آزاد اکسیژن (ROS) به عنوان سیگنال شیمیایی، پیامی را جهت کاهش سرعت تکثیر DNA در سلول آزاد می کند. کشف این ارتباط به لطف این واقعیت است که تمامی نواحی فعال ژنوم در زمان همانند سازی متصل به یک پروتئین مارکر به نام PRDX2 هستند.

در این زمان، PRDX2 پروتئینی به نام TIMELESS را آزاد می کند که این پروتئین باعث کاهش سرعت ساخت DNA و فراهم شدن زمان لازم برای تولید نوکلئوتید کافی و ساخت رشته جدید DNA می شود. به دلیل وجود این مکانیسم، همواره تعداد کافی نوکلئوتید برای تکثیر DNA در سلول وجود دارد.

دکتر کومار سومیاجیت از محققان این پژوهش در خصوص تاثیر تنظیم سرعت DNA در درمان سرطان می گوید: این یافته می تواند نقطه امیدی برای درمان بیماری های متعدد از جمله سرطان باشد. سرعت تکثیر DNA در سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های سالم، کم تر است زیرا ژنوم سلول سرطانی به دلیل نقص های ژنومی از موانع و نقاط بازرسی زیادی عبور می کند.

بنابراین با مهار یا غیر فعال کردن سیگنال شیمیایی که مسئول تامین تعداد نوکلئوتید ها در سلول است، می توان از کاهش سرعت همانند سازی جلوگیری کنند. محققان پیشنهاد می کنند که این امر مانع تکثیر سلول های سرطانی می شود زیرا این سلول ها به سرعت بالای همانند سازی و تکثیر DNA بسیار حساس هستند".

منبع: sciencedaily

ارسال نظر