پیام رسان جدید فیسبوک عرضه می شود

<p> كمپاني فیسبوک احتمالا در حال ساخت يك برنامه پیام رسان براي كامپيوتر هاي روميزي است. </p> <p>به گزارش کلیک، به تازگی وبسايت تكنولوژي يك تصوير محو منتشر كرده كه در آن يك كارمند كمپاني فیسبوک در حال استفاده از برنامه مسنجر بر روي سيستم عامل Mac است. اين برنامه از قسمت OS X كه در موتور جستجوي اينترنتي قرار دارد، قابل استفاده است. به نظر مي رسد كه برنامه مسنجر سيستم عامل Mac، يك دكمه جستجو در سمت چپ پايين دارد و داراي گزينه هايي براي هماهنگ سازي آن با برنامه های موبايل سيستم عامل IOS است. اين گزينه ها شامل آخرين رويدادها، گروه ها، افراد و تنظيمات است. طبق گزارشات، اين گزينه ها در برنامه هاي مسنجر غيررسمي وجود ندارند و اين ويژگي موجب شده كه اين برنامه در رده سوم لیست برترین مسنجرها قرار نگيرد. هدف اين كمپاني، ايجاد يك برنامه مسنجر است كه به تنهايي در سيستم عامل Mac كار كند مانند مسنجري كه در ماه آگوست سال ٢٠١١ در سيستم عامل ios به كار گرفته شد. ولي برعكس زماني كه در ماه جولاي سال ٢٠١٤، برنامه مسنجر در صفحه اصلي برنامه فیسبوک قرار داده شد، نسخه اينترنتي برنامه چت، شاید تا مدتها در كامپيوترهاي روميزي قابل اجرا نباشد. با این حال به نظر نمي رسد كه فیسبوک نياز به ايجاد برنامه چت براي كامپيوترهاي روميزي به جاي وبسايت داشته باشد. ما هيچ اطلاعي در مورد زماني كه قرار است فیسبوک، اين برنامه را براي Mac روانه بازار كند، نداريم. اين كمپاني اغلب اوقات برنامه هايي را ايجاد مي كند و آن را به صورت خصوص مورد امتحان قرار مي دهد ولي آن برنامه ها هيچ گاه وارد بازار نمي شوند. ولي ساخت اين برنامه هوشمندانه به نظر مي رسد. تجربه ثابت كرده كه مردم از برنامه هاي كامپيوترهاي روميزي استقبال مي كنند. اين مسئله شاید به رقباي شركت فیسبوک مانند Google ،Wechat ،line ،kik و Kakao talk كمك كند. كمپاني فیسبوک در ماه مارس سال ٢٠١٢، از يك برنامه مسنجر براي ويندوز رونمايي و اعلام کرد كه "مشغول ساخت برنامه مسنجر براي سيستم عامل Mac است" ولي اين شركت بعد از دو سال برنامه مسنجر ويندوز را متوقف كرد و هنوز هيچ مسنجري براي Mac ارائه نكرده است. فیسبوک هم چنين در ماه آوريل سال گذشته وبسايت Messenger.com را به عنوان يك برنامه چت كه بدون نياز به برنامه هاي ديگر كار مي كند ارائه كرد. فیسبوک معمولا برنامه هايي را ايجاد مي كند و هرگز آنها را وارد بازار نمي كند و هنوز مشخص نيست كه چه زماني برنامه مسنجر Mac وارد بازار خواهد شد. يكي از سخنگويان اين شركت هيچ توضيحي در مورد اين شايعه نداده ولي نويسنده اي به نام جان كانستين عنوان كرده كه اين شايعات درست هستند. منبع: macrumors</p>

پیام رسان جدید فیسبوک عرضه می شود

به گزارش کلیک، به تازگی وبسايت تكنولوژي يك تصوير محو منتشر كرده كه در آن يك كارمند كمپاني فیسبوک در حال استفاده از برنامه مسنجر بر روي سيستم عامل Mac است. اين برنامه از قسمت OS X كه در موتور جستجوي اينترنتي قرار دارد، قابل استفاده است.
به نظر مي رسد كه برنامه مسنجر سيستم عامل Mac، يك دكمه جستجو در سمت چپ پايين دارد و داراي گزينه هايي براي هماهنگ سازي آن با برنامه های موبايل سيستم عامل IOS است. اين گزينه ها شامل آخرين رويدادها، گروه ها، افراد و تنظيمات است. طبق گزارشات، اين گزينه ها در برنامه هاي مسنجر غيررسمي وجود ندارند و اين ويژگي موجب شده كه اين برنامه در رده سوم لیست برترین مسنجرها قرار نگيرد.
هدف اين كمپاني، ايجاد يك برنامه مسنجر است كه به تنهايي در سيستم عامل Mac كار كند مانند مسنجري كه در ماه آگوست سال ٢٠١١ در سيستم عامل ios به كار گرفته شد.
ولي برعكس زماني كه در ماه جولاي سال ٢٠١٤، برنامه مسنجر در صفحه اصلي برنامه فیسبوک قرار داده شد، نسخه اينترنتي برنامه چت، شاید تا مدتها در كامپيوترهاي روميزي قابل اجرا نباشد.
با این حال به نظر نمي رسد كه فیسبوک نياز به ايجاد برنامه چت براي كامپيوترهاي روميزي به جاي وبسايت داشته باشد. ما هيچ اطلاعي در مورد زماني كه قرار است فیسبوک، اين برنامه را براي Mac روانه بازار كند، نداريم. اين كمپاني اغلب اوقات برنامه هايي را ايجاد مي كند و آن را به صورت خصوص مورد امتحان قرار مي دهد ولي آن برنامه ها هيچ گاه وارد بازار نمي شوند. ولي ساخت اين برنامه هوشمندانه به نظر مي رسد. تجربه ثابت كرده كه مردم از برنامه هاي كامپيوترهاي روميزي استقبال مي كنند. اين مسئله شاید به رقباي شركت فیسبوک مانند Google ،Wechat ،line ،kik و Kakao talk كمك كند.
كمپاني فیسبوک در ماه مارس سال ٢٠١٢، از يك برنامه مسنجر براي ويندوز رونمايي و اعلام کرد كه "مشغول ساخت برنامه مسنجر براي سيستم عامل Mac است" ولي اين شركت بعد از دو سال برنامه مسنجر ويندوز را متوقف كرد و هنوز هيچ مسنجري براي Mac ارائه نكرده است. فیسبوک هم چنين در ماه آوريل سال گذشته وبسايت Messenger.com را به عنوان يك برنامه چت كه بدون نياز به برنامه هاي ديگر كار مي كند ارائه كرد.
فیسبوک معمولا برنامه هايي را ايجاد مي كند و هرگز آنها را وارد بازار نمي كند و هنوز مشخص نيست كه چه زماني برنامه مسنجر Mac وارد بازار خواهد شد. يكي از سخنگويان اين شركت هيچ توضيحي در مورد اين شايعه نداده ولي نويسنده اي به نام جان كانستين عنوان كرده كه اين شايعات درست هستند.
منبع: macrumors

ارسال نظر