وزارت ارتباطات ازبکستان از دانشکده مخابرات ایران برای برگزاری دوره مهارتی اینترنت اشیا دعوت کرد

رسانه کلیک - معاون وزیر ارتباطات ازبکستان ضمن بازدید از غرفه ی دانشکده ی پست و مخابرات و شرکت همکار اتصال صنعت میانه (ESM) در نمایشگاه ITU Telecom World 2017، از این مجموعه برای همکاری با دو دانشگاه دولتی و بین المللی ازبکستان دعوت کرد.به گزارش کلیک به نقل از سیتنا، باکسرومجان الماتوف، معاون وزیر ارتباطات ازبکستان در توسعه ی تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و هیات همراه، ضمن بازدید از غرفه ی دانشکده ی پست و مخابرات و شرکت همکار اتصال صنعت میانه (ESM) در نمایشگاه ITU Telecom World 2017، در جریان پیشرفت های علمی کاربردی این مجموعه ی تخصصی به ویژه در حوزه ی اینترنت اشیاء قرار گرفتند.

وزارت ارتباطات ازبکستان از دانشکده مخابرات ایران برای برگزاری دوره مهارتی اینترنت اشیا دعوت کرد

به گزارش کلیک به نقل از سیتنا، باکسرومجان الماتوف، معاون وزیر ارتباطات ازبکستان در توسعه ی تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و هیات همراه، ضمن بازدید از غرفه ی دانشکده ی پست و مخابرات و شرکت همکار اتصال صنعت میانه (ESM) در نمایشگاه ITU Telecom World 2017، در جریان پیشرفت های علمی کاربردی این مجموعه ی تخصصی به ویژه در حوزه ی اینترنت اشیاء قرار گرفتند.

معاون وزیر ارتباطات ازبکستان در این دیدار و مذاکره با مهندس فریبرز ایرانی، قائم مقام و مشاور رئیس رانشکده ی پست و مخابرات، ضمن آشنایی با کیت آموزشی عملی توسعه یافته در زمینه ی اینترنت اشیاء، خواستار توسعه ی همکاری های دانشکده ی پست و مخابرات ایران با دانشگاه های دولتی زیر مجموعه ی وزارت ارتباطات ازبکستان شد.الماتوف با تاکید بر اهمیت تحول در زمینه ی هوشمندسازی فرآیندها در آن کشور، از این مجموعه برای حضور در ازبکستان و انجام مذاکرات تکمیلی و برنامه ریزی برای اجرایی کردن آموزش ها و استفاده از آنها در حوزه عملیاتی و اجرایی در آن کشور دعوت به عمل آورد.

ارسال نظر