وارث سامسونگ درخواست بازبینی حکم خود را تقدیم دادگاه کرد

رسانه کلیک - مدیر عامل سامسونگ که به جرم فساد اداری به ۵ سال زندان محکوم شده است، درخواست بازبینی حکم خود را به دادگاه کره جنوبی تقدیم کرد.

وارث سامسونگ درخواست بازبینی حکم خود را تقدیم دادگاه کرد

جای لی ، مدیر عامل سامسونگ و وارث ۴۹ ساله این شرکت به دلیل فساد اداری و همکاری با رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی، مجرم شناخته شده است. گفته می‌شود جای لی، به دنبال افزایش قدرت خود، همکاری‌های مخفیانه‌ای با رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی داشته است.

وی وکیل مدافع خود را عوض کرده و وکیل جدیدش اسناد و شواهد بیشتری را سازمان‌دهی کرده است.

گفتنی است؛ دادگاه استیناف در اواسط اکتبر برگزار می‌شود.

ارسال نظر