ملکانا، سامانه آنلاین خرید و اجاره مسکن

رسانه کلیک - ملکانا سامانه آنلاین خرید و اجاره مسکن است که فعلاً داخل تهران فعالیت دارد.

ملکانا، سامانه آنلاین خرید و اجاره مسکن

مدیران این سایت از ملک‌ها تصویربرداری ۳۶۰ درجه انجام می‌دهند و این تصاویر را در سایت می گذارند. افراد چه در داخل و چه در خارج از تهران، با استفاده از این سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند خانه‌های مورد نظر خود را خریداری و یا اجاره کنند.

ارسال نظر