ماندگاری خاطرات با سامانه فیلم‌تبدیل

رسانه کلیک -  سامانه فیلم‌تبدیل، انواع فیلم‌های قدیمی را به سی‌دی و دی‌وی‌دی تبدیل می‌کند. این سامانه تفاوت‌های بارزی با شکل قدیمی‌تر این روش دارد.

ماندگاری خاطرات با سامانه فیلم‌تبدیل

روی تمام نوارها افزایش کیفیت به طور رایگان انجام می‌شود. تبدیل فیلم‌ها در یک محیط کاملاً قرنطینه و توسط اپراتور خانم انجام می‌گیرد و هیچ فیلمی در حافظه کامپیوترهای این شرکت باقی نمی‌ماند. روی تمامی فیلم‌ها صداگذاری می‌شود. تا به حال حدود ۳۶۰۰۰ ساعت، فیلم توسط این شرکت ادیت شده است. سامانه این شرکت درخواست را با صورت اینترنتی ثبت می‌کند.

ارسال نظر