کشف عملکردی جدید برای تالاموس

احتمالا دانشمندان نقش کاملا جدیدی را برای تالاموس یافته اند. تالاموس منطقه ی کوچکی است که در وسط مغز ما قرار گرفته است و سیگنال های دریافتی از گوش ها، چشم ها، دهان و پوست را تقویت و به مناطق دیگر مغز منتقل می کند.

کشف عملکردی جدید برای تالاموس

به گزارش کلیک،مطالعات جدید نشان می دهند که تالاموس فقط وظیفه ی انتقال سیگنال ها را بر عهده ندارد بلکه در رفتارهای ادراکی مانند تصمیم گیری و تمرکز نیز نقش دارد. اگر بتوانیم با امکانات فعلی دراختیار انسان به قسمت پایینی تالاموس دست پیدا کنیم، می توانیم مشکلات مغزی مختلفی از قبیل شیزوفرنی یا بی خوابی را درمان کنیم. محققان مرکز پزشکی Langone نیویورک با انجام آزمایشات روی مغز موش و شبیه ساز کامپیوتری مغز دریافتند که تالاموس نه تنها سیگنال های دریافتی را منتقل می کند، بلکه همزمان ارتباطات عصبی را نیز تقویت می کند. این اتفاق به مغز ما کمک می کند تا بفهمیم به چه چیزی باید توجه کنیم و در چه زمانی تصمیم گیری کنیم. یافته ها به معنی این است که تالاموس می تواند نقشی بسیار مهم تر از آنچه تاکنون برایش در نظر گرفته شده، در رفتار انسان داشته باشد.

Michael Halassa یکی از محققان می گوید: مطالعات ما به طور واضحی اثبات می کند که قسمت مدیودورسال(پشتی میانی) تالاموس می تواند محل برقراری ارتباط بین قوانین آموخته شده در گذشته و تصمیم گیری در زمان حال باشد.

کشف عملکردی جدید برای تالاموس

محققان روی مغز موش ها کار کردند تا بفهمند چگونه دو قسمت prefrontal cortex(PFC) که مسئول حافظه و تصمیم گیری در تالاموس است و mediodorsal (MD) که هسته ی برگ مرکز تالاموس است، با یک دیگر ارتباط دارند. موش ها در پاسخ به فلش های نوری و صدا غذا، جایزه می گرفتند و در آینده نباید این روند را فراموش می کردند. با تزریق پروتئین های حساس به نور در دوناحیه ی تالاموس موش ها، دانشمندان توانستند این روند را به صورت مصنوعی در مغز موش ها ایجاد کنند. دانشمندان در یافتند افزایش فعالیت قسمت (MD) تالاموس توانایی موش ها را در انتخاب گزینه ی صحیح با توجه به آموزش های گذشته بهبود می بخشد. موش ها در تشخیص شرایط برداشتن غذا با توجه به آموخته های گذشته، ۲۵ درصد کمتر خطا کردند. اما هنگامی که فعالیت قسمت (PFC) تالاموس را افزایش دادند توانایی انتخاب هوشمندانه در موشها به اندازه ۵۰ درصد در بعضی موارد کاهش پیدا کرد.

این به این معنا است که فعالیت قسمت MD می تواند به مغز پستانداران در انتخاب نورون مناسب برای تصمیم گیری با توجه به موقعیت کمک کند. این یافته نقش تالاموس را ازفقط یک محل برای عبور اطلاعات به مکانی برای کنترل و تقویت اطالاعات ارتقا می دهد. این اطلاعات نتیجه ی مطالعات روی مغز موش ها است و تا وقتی که نتایج روی انسان ها تکرار نشود، نمی توان به این روش اعتماد داشت. اما اگر در انسان نیز همین نتیجه ها را ببینیم، می تواند در درمان اختلالات مرتبط با توجه و دقت، مانند بی خوابی و شیزوفرنی کمک کننده باشد؛ مانند زمانی که اختلال در دقت به دلیل مشکل در خواب یا مشکلات ذهنی دیگر رخ داده باشد. Halassa می گوید: این یافته ی جدید نقش تالاموس را در اختلالات ادراکی ثابت می کند. اختلالاتی که تا کنون به مشکل در ارتباطات کورتکس مغز نسبت داده می شدند. مطالعات نشان می دهند که به طور کل، مشکلات ادراکی می توانند با بهبود عملکرد تالاموس، رفع شوند. نتایج به دست آمده در مجله ی Nature چاپ شدند.

ارسال نظر