هزینه ۳۷۸ میلیارد دلاری چین برای پژوهش و توسعه

رسانه کلیک - آمار مقدماتی نشان داد هزینه چین برای پژوهش و توسعه در سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

هزینه ۳۷۸ میلیارد دلاری چین برای پژوهش و توسعه

به گزارش ایسنا، آمار مقدماتی اداره ملی آمار چین نشان داد هزینه چین برای برای پژوهش و توسعه در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰.۳ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد داشت و به ۲.۴۴ تریلیون وون (۳۷۷.۸ میلیارد دلار) رسید.

این پایینترین نرخ رشد در پنج سال گذشته و کمتر از رشد ۱۲.۵ درصدی هزینه در سال ۲۰۱۹ بوده است.

سران چین در کنگره ملی خلق که هفته جاری آغاز می شود، قرار است جزییات تدابیر بیشتر به منظور حمایت از خودکفایی در فناوری و نوآوری را اعلام کنند.

حزب کمونیست حاکم همچنین در این همایش سالانه، اهداف اقتصادی و سیاستهای دیگر را برای امسال، پنج سال آینده و تا پایان سال ۲۰۳۵ اعلام خواهد کرد.

سیاستهای آمریکا که به دنبال مقابله با رشد مداوم چین هستند، فوریت جدیدی به تلاش چین برای خودکفایی در فناوری بخشیده اند. چین متعهد شده است طراحی فناوریهای ۵G، تولید نیمه رسانا و سایر فناوریهای مهم برای مرحله بعدی توسعه اقتصادی را تسریع کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آمار مقدماتی مربوط به هزینه پژوهش و توسعه تحت بازبینی قرار خواهند گرفت و آمار نهایی سال ۲۰۲۰ بعدا منتشر می شوند.

ارسال نظر