فعالیت اسنپ در حوزه دارو غیرقانونی است

رسانه کلیک- مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است و این موسسه با شکایت سازمان غذا و دارو به قوه قضاییه معرفی شده است.

فعالیت اسنپ در حوزه دارو غیرقانونی است

به گزارش ایرنا، حیدر محمدی افزود: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است. این تخلف باعث می شود که داروی اشتباه یا غیرمجاز یا دارویی بدون نظارت مسئول فنی به دست مردم برسد.

وی ادامه داد: توزیع دارو بدون نظارت مسئول فنی باعث می شود، دارویی به دست مردم برسد که به هیچوجه از شرایط نگهداری آن آگاهی نداریم و معلوم نیست این دارو در چه شرایط دمایی یا نوری نگهداری شده است.

محمدی در پاسخ به پرسش که چرا با وجود این تخلف آشکار هنوز اسنپ و مراکز مشابه در حوزه توزیع دارو فعالیت می کنند، گفت: سازمان غذا و دارو شکایت و این موسسه متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. البته رسیدگی به این شکایت مدتی طول می کشد.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو تاکنون به هیچ موسسه ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیر قانونی است. مگر اینکه یک داروخانه بخواهد مجوز توزیع اینترنتی دارو بگیرد. تاکنون حتی به هیچ داروخانه ای مجوز توزیع دارو داده نشده است. البته برای توزیع مکمل چنین مجوزی به برخی داروخانه ها داده شده اما در حوزه دارو هنوز قانونگذار و سازمان غذا و دارو به عنوان مجری قانون نمی پذیرد که دارو به صورت اینترنتی توزیع شود.

مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: اگر دارو از زنجیره قانونی یعنی از شبکه دارویی و داروخانه های کشور خارج شود، داروی قاچاق محسوب می شود. توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه های کشور غیر قانونی است و هیچ مجوزی تاکنون برای توزیع دارو خارج از سیستم رسمی داروخانه ای داده نشده است.

ارسال نظر