روبات های جدید که با تماشای انسان ها یاد می گیرند!

رسانه کلیک - به استناد اخبار جدید، ام آی تی روبات های جدید را به گونه ای توسعه داده که تنها با تماشای انسان ها بتوانند انجام کارهای مختلف را یاد بگیرند.

روبات های جدید که با تماشای انسان ها یاد می گیرند!

تا امروز یاد دادن انجام یک کار به یک روبات نیازمند تنظیم کدها و انجام آزمون و خطاهای بسیاری بود. با این حال، به زودی ممکن است بتوان تنها با انجام یک کار، انجام آن را به یک روبات نیز یاد داد. دانشمندان ام آی تی سیستمی را به نام برنامه ریزی با ویژگی های نامشخص (PUnS) توسعه داده اند که به روبات ها کمک می کند کارهای دشوار را تنها با نگاه کردن فعالیت انسان ها انجام دهند، برای مثال چیدن میز غذا.

برخلاف متدهای عادی که بر مبنای آن ها روبات ها با انجام فعالیت درست جایزه ای دریافت می کردند، PUnS دارای ویژگی های خاصی است که باعث می شود روبات پیش فرض هایی را بداند و با استفاده از یک زبان مشخص (منطق زمانی خطی) به روبات یاد می دهد که اکنون و در آینده چه کار خاصی را انجام دهد.

برای هدایت روبات به سمت کار مورد نظر و وقوع نتیجه درست، تیم طراحی معیارهایی را تعیین کرده است که به روبات کمک می کند تا در راستای برآورده کردن پیش فرض های خود حرکت کند. این معیارها می توانند موجب برآورده شدن پیش فرض ها با بالاترین احتمال و بیشترین تعداد شوند و حتی می توانند موجب رقم خوردن پیش فرض هایی که احتمال شکست دارند، شوند. یک طراح می تواند ایمنی یک روبات مدل کارخانه را در صورت کار با مواد خطرناک نیز بهینه کند.

سیستم طراحی شده توسط ام آی تی بسیار کارآمدتر از روندهای سنتی مورد استفاده پیشین است. روباتی که بر پایه سیستم PUnS کار می کند از میان 20 هزار تلاش برای چیدن میز تنها 6 خطا داشته، حتی زمانی که محققان چالش هایی را پیش روی روبات قرار دادند، برای مثال چنگالی را پنهان کردند. در این مورد روبات سایر کارها را انجام داده و در مرحله آخر چنگال را پیدا کرده است. این روبات با انجام چنین کاری نشان داد توانایی تنظیم یک هدف کلی و پیش بردن آن را مانند یک انسان دارد.

توسعه دهندگان نهایتا قضد دارند این سیستم و روبات های جدید تنها با تماشای انسان ها کاری را انجام ندهند بلکه بتوانند به فیدبک ها نیز واکنش نشان دهند. به عنوان مثال، به گونه ای که فرد بتواند به شکل کلامی عملکرد روبات را تصحیح کند. وقوع چنین هدفی نیازمند کار بسیار زیادی است، اما چنین اهدافی خبر از روزی می دهند که روبات ها در خانه ها مسئولیت هایی را تنها با تماشای شما بر عهده بگیرند.

ارسال نظر