استفاده از کابل های زیردریایی اینترنتی برای تشخیص زمین لرزه

رسانه کلیک - مطالعه اخیر دانشمندان نشان داده است که از کابل های زیردریایی فیبر نوری معمولی نیز می توان برای ایجاد یک شبکه لرزه نگار، جهت تشخیص زلزله استفاده کرد. این شبکه مبتنی بر کابل، از قدرت تشخیص بالا در سطح نانومتر برخوردار است.

استفاده از کابل های زیردریایی اینترنتی برای تشخیص زمین لرزه

پژوهشگران به تازگی از کابل های زیردریایی فیبر نوری اینترنتی به عنوان ابزاری برای لرزه نگاری استفاده کرده اند. گروهی از محققین دانشگاه رایس و کالیفرنیا در تحقیقات خود نشان داده اند که تنها با استفاده از کابل های فیبر نوری معمولی، می توان یک شبکه تشخیص زلزله را در زیر آب راه اندازی کرد. آنها در مطالعات خود، به نتایج بسیار دلگرم کننده ای دست یافته اند.

نظارت بر فعالت لرزه ای، یک اقدام پیچیده و دشوار به حساب می آید، چرا که تشخیص‌گرها باید در همه جا وصل شوند. با اینکه دریاها و اقیانوس ها تقریبا دو سوم مساحت کره زمین را در بر می گیرند، اما تاکنون از چنین ابزارها و دستگاه های در زیر آب استفاده نشده است. لرزه نگارها نیز به نوبه خود جزو دستگاه های دقیق و بحرانی به شمار می آیند که نصب و نگهداری از آنها در آب های عمیق، بسیار دشوار و سخت است.

شبکه ای از کابل های زیردریایی در تشخیص زلزله به دانشمندان کمک می کند

پژوهشگران آمریکایی به تازگی با تبدیل کابل های زیردریایی فیبر نوری فعلی به یک شبکه لرزه نگار، توانسته اند یک نمای جامع بی سابقه از حرکات تکتونیکی زمین را فراهم آورند. در این فعالیت، به نصب هیچ گونه دستگاه جدیدی احتیاج نیست و برای برقراری اتصال های اینترنتی، از کابل های موجود استفاده شده است.

قاعده کلی بر این مبنا است که فیبر نوری، داده های دیجیتالی را به شکل نور ارسال می کند، به نحوی که این نور در صورت حرکت یا تغییر جهت کابل، پراکنده شده یا انحراف می یابد. با نظارت روی این پدیده که به آن بک اسکتر گفته می شود، می توان از مکان و خمیدگی کابل و میزان آن با دقتی در سطح نانومتر، آگاه شد. ظاهرا این روش اثربخشی بیشتری را نسبت به لرزه نگارهای زمینی از خود نشان داده است.

ارسال نظر