شناسایی اکوسیستم جنگل های آمازون با استفاده از پهپاد

رسانه کلیک - محققین قصد دارند تا به منظور مطالعه اکوسیستم جنگل های آمازون و تاثیر عوامل مختلف روی آن، از پهپادها استفاده کنند.

شناسایی اکوسیستم جنگل های آمازون با استفاده از پهپاد

پژوهشگران دانشگاه هاوارد، در حال استفاده از پهپاد برای شناسایی بهتر جنگل های آمازون هستند. این محققین سعی دارند تا با کاربرد سنسورهای مختلف، مشخصه منحصر به‌فرد اکوسیستم های متفاوت این جنگل بارانی را شناسایی کنند. با کمک این اطلاعات، می توان سلامت جنگل را تحت نظر قرار داد و نحوه واکنش آن نسبت به تغییرات آب و هوا، جنگل زدایی و آتش سوزی را بررسی کرد.

هر گیاه، یک امضا یا مشخصه متفاوت از ترکیبات آلی فرار (VOC) را به جای می گذارد که ممکن است بر اساس فاکتورهایی نظیر خشکسالی یا سیل تغییر یابد. پژوهشگران با نظارت روی این فاکتورها، می توانند چگونگی تطبیق اکوسیستم های جنگلی با عوامل استرس زا را مورد بررسی قرار دهند. با این حال در سال های گذاشته، تنها از چند دکل برای نظارت روی ترکیبات VOC در یک نوع اکوسیستم استفاده شده است. این داده ها محدود و یک جانبه بوده و مدل های انتشار زیست کره ای نزدیک به اکوسیستم ها، همگی با VOC یکسان در نظر گرفته می شدند.

از سال 2017، محققین هاروارد، دانشگاه ایالتی آمازوناس (UEA) و بنیاد پشتیبانی از پژوهش های ایالتی آمازوناس (FAPEAM) در حال روی یک سیستم مبتنی بر پهپاد بوده اند تا ترکیبات VOC منتشر شده در اکوسیستم های مختلف جنگل های آمازون را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

جنگل های آمازون

مطالعات این محققین تا به امروز ثابت می کند که اکوسیستم های مختلف، دارای مشخصه VOC متفاوتی هستند. به نظر می رسد که برنامه بعدی این تیم تحقیقاتی، نمونه برداری اکوسیستم های بیشتر در دره های پرآب اطراف رودخانه ها است. آن ها از یک فایق به عنوان پلتفرم پیاده سازی استفاده کرده و قصد دارند تا یک ناوگان سه پهپادی را مورد آزمایش قرار دهند.

اسکات مارتین، پروفسور دانشگاه هاروارد می گوید:

این پژوهش نشان می دهد که ما تا چه اندازه در مورد ناهمگونی های جنگل بی اطلاع هستیم. اما با کمک فناوری های مجهز به پهپاد، می توانیم انتشار ترکیبات VOC را در اکوسیستم های متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و آن ها را به شکل بهتری در شبیه سازی مدل اقلیم و کیفیت هوا نمایش دهیم.

پیشرفت در فناوری پهپادها موجب کاربرد آن در زمینه های مختلف پژوهشی شده است. در حال حاضر، از بوئینگ های مجهز به پهپادهای خورشیدی برای جمع آوری داده های مربوط به آب و هوا و مطالعات اتمسفری استفاده می شود. پهپادها همچنین در حوزه کشاورزی، جهت مراقبت از محصولات و زمین های زراعی نیز به کار می روند.

ارسال نظر