فناوری جدید لیزری در پهپادها با اهداف نظامی

<p>لیزر سیار StormCaster-DX با پهپادها اهداف را برای حملات نظامی مشخص می‌کند. شرکت Teledyne FLIR یک سیستم علامت‌گذاری با لیزر جدید به نام StormCaster-DX ساخته که می‌تواند درون کوله پشتی سربازان حمل شود و در موقع لزوم روی پهپادهای کوچک قرار بگیرد تا محل مورد نظر برای حملات نظامی را مشخص کند. سیستم StormCaster-DX سازگار با استانداردهای ناتو طراحی شده تا سلاح‌های هدف‌زنی را در شناسایی سوژه‌های نظامی هدایت کند. این دستگاه 1.25 کیلوگرم وزن دارد و می‌تواند روی بسیاری از پهپادهای کوچک استفاده شود. با این حال، Teledyne FLIR می‌گوید آن را به‌طور خاص برای سوار شدن روی پلتفرم FLIR R80D SkyRaider UAS بهینه‌سازی کرده است.</p></p>

فناوری جدید لیزری در پهپادها با اهداف نظامی

شرکت Teledyne FLIR یک سیستم علامت‌گذاری با لیزر جدید به نام StormCaster-DX ساخته که می‌تواند درون کوله پشتی سربازان حمل شود و در موقع لزوم روی پهپادهای کوچک قرار بگیرد تا محل مورد نظر برای حملات نظامی را مشخص کند.
سیستم StormCaster-DX سازگار با استانداردهای ناتو طراحی شده تا سلاح‌های هدف‌زنی را در شناسایی سوژه‌های نظامی هدایت کند. این دستگاه 1.25 کیلوگرم وزن دارد و می‌تواند روی بسیاری از پهپادهای کوچک استفاده شود. با این حال، Teledyne FLIR می‌گوید آن را به‌طور خاص برای سوار شدن روی پلتفرم FLIR R80D SkyRaider UAS بهینه‌سازی کرده است.

حجم ویدیو: 10.38M | مدت زمان ویدیو: 00:00:35 | دانلود ویدیو
ارسال نظر