ارائه اینترنت پرسرعت بر بستر سیم مسی تا ۱۰۰ مگابیت

با سرویس جدید ADSL2 از طریق ارتقای سیستم‌های موجود ارائه سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه امکان‌پذیر شده است.

ارائه اینترنت پرسرعت بر بستر سیم مسی تا ۱۰۰ مگابیت

به گزارش کلیک، محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران، گفت: در حالی که به دلیل محدودیت سیم مسی امکان ارائه سرعت‌های بالا در ADSL ممکن نبود، با ارتقای سیستم موجود ارائه سرعت ۱۰۰ مگابیتی امکان‌پذیر شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران با بیان این موضوع که با سرویس جدید ADSL2 از طریق ارتقای سیستم‌های موجود ارائه سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه امکان‌پذیر شده است؛ تصریح کرد: در سرویس ADSL با افزایش فاصله مشترک از مرکز مخابراتی، کیفیت سرویس کاهش می‌یابد و درنتیجه تاکنون ارائه سرعت‌های بالا بر این بستر امکان‌پذیر نبود.

بیدخام افزود: این سرویس برای مشترکان خانگی و تجاری قابل ارائه است، سرویس جدید درمنطقه ۲ و ۷ مخابراتی آزمایش شده و آغاز ارائه آن از این دو منطقه است.

ارسال نظر