۲۰۰۰ مشترک خسارت اختلال و قطع اینترنت گرفتند

شرکت مخابرات استان تهران توافق نامه سطح خدمات اینترنتی ( SLA ) را برای مشترکین خود اجرا کرد.

۲۰۰۰ مشترک خسارت اختلال و قطع اینترنت گرفتند

به گزارش کلیک، صیدی، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: توافق نامه سطح خدمات اینترنتی SLA برای مشترکان مخابرات اجرا شده و تاکنون در قالب توافق نامه سطح خدمات اینترنتی، به ۲ هزار مشترک بابت اختلال و قطعی اینترنت خسارت پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران افزود: برای ارائه خدمات اینترنتی قراردادهایی نوشته می شود که طی آن، مشترک خدماتی را به شکل های طلایی، نقره ای یا برنزی دریافت می کند و پس از مشخص شدن میزان قطعی هر یک از این سطوح، شرکت ارائه کننده اینترنت ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به کاربران خود می شود.

صیدی اظهار داشت: بر اساس این توافق نامه در مواردی که میزان اختلال یا قطعی اینترنت بیش از ۴ درصد باشد، به مشترکان خسارت پرداخت می شود.

ارسال نظر