مصادیق جدید جرایم اینترنتی اعلام شدند

طبق قانون جرایم رایانه‌ ای، فهرستی برای مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ ای در نظر گرفته شده است. این فهرست شامل تبلیغ علیه نظام، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌ های حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، جعل پایگاه ‌های اینترنتی بانک‌ ها و سازمان ها از جمله جرایم اینترنتی محسوب می شوند.

مصادیق جدید جرایم اینترنتی اعلام شدند

به گزارش کلیک، این فهرست شامل ۹ بخش مجزا است.
در بند الف این ماده قانون، انتشار محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی جرم تلقی شده است.
بند ب مربوط به محتوا علیه مقدسات اسلامی است. در این بند علاوه بر مقدسات اسلامی، اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید نیز از جمله مواردی هستند که به عنوان جرم در نظر گرفته شده ‌اند.
جرم دیگر اعلام شده محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی است. مابقی موارد نیز به شرح زیر است:
-محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی.
-محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ‌ای به کار می رود.
-محتوای که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند.
-محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی.
-محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری.
-محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

ارسال نظر