اعلام شماره‌هایی که در ماجرای ربات ایرانسل فاش نشدند

به گفته وزیر ارتباطات و با تصدیق ایرانسل، این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده و شخص متخلفی در نهاد، اطلاعات را به فروش رسانده است.

اعلام شماره‌هایی که در ماجرای ربات ایرانسل فاش نشدند
ارسال نظر