هکر ایرانی سایت های دولتی بازداشت شد

چندی پیش تعدادی از وب سایت های دولتی  از جمله ثبت اسناد و پست جمهوری اسلامی توسط هکری به نام "مافیا هکینگ تیم" هک شده بود که با پیگیری های انجام شده سر انجام این هکر دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.

هکر ایرانی سایت های دولتی بازداشت شد

به گزارش کلیک، چندی پیش هک تعدادی از سایت های دولتی، جنجال رسانه ای زیادی را ایجاد کرد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه، براساس وظایف ذاتی و مأموریت های محوله، در راستای پاسداری از امنیت فضای مجازی، با ورود به موضوع و انجام اقدامات فنی، موفق به شناسایی و دستگیری هکر تعدادی از این سایت ها شد.

تا کنون وب سایت های بسیار زیادی توسط این هکر هک شده اند.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت این است که اکثر های دولتی و حکومتی از امنیت قابل قبولی برخوردار نیستند و به راحتی توسط هکر ها هک می شوند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، پیرو مأموریت ذاتی خویش و حفاظت و صیانت از حاکمیت ملی و امنیت عمومی مردم در بستر فضای مجازی، مکرراً این موضوع را به نهادهای متولی امر تذکر داده است.

در حالی که برخی مقامات و منابع خبری مدعی شده بودند که این هکر تنها توانسته مدیریت بخش اطلاع رسانی سایت های هک شده را در اختیار بگیرد، اما بررسی کارشناسان فنی این مرکز، نشان دهنده این است که وی به دلیل ضعف امنیتی، به اطلاعات زیادی دسترسی داشته ولی به دلیل انگیزه های خاص، از پیاده سازی و سرقت این اطلاعات خودداری نموده است.

فرد دستگیر شده به مقامات قضایی تحویل داده شده و تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد.

ارسال نظر