سامانه ساطح در حوزه حمل‌ونقل عمومی رونمایی شد | ضرورت تغییر نگرش دولت نسبت به معابر شهری

سامانه ملی ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران شهری مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) با عنوان سامانه «ساطح» و همچنین آئین‌نامه طراحی معابر شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد.

سامانه ساطح در حوزه حمل‌ونقل عمومی رونمایی شد | ضرورت تغییر نگرش دولت نسبت به معابر شهری

در این برنامه که با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌ها، معاونان وزارت راه و شهرسازی، مدیران شهری، واحدهای استانی، مهندسان مشاور حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی، متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه به صورت ترکیب حضوری و مجازی برگزار شد، دو دستاورد مهم حوزه توسعه شهری و حمل‌ونقل که توسط معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی حاصل شده بود، تبیین شد.

رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD)، یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در طرح‌های توسعه‌ای شهرها مورد ملاحظه جدی قرار می‌گیرد. در این رویکرد سعی می‌شود نحوه ارتباط حمل‌ونقل و کاربری زمین به نحوی تنظیم شود که از اثرات نامطلوب زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی حمل‌ونقل بر شهر کاسته شود.

بر این اساس معاونت حمل‌ونقل در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل اجرایی و سامانه نرم‌افزاری مربوطه را طراحی کرد و این سامانه قادر است گزارش تحلیلی دقیق و شفافی را از وضعیت شاخص‌های تعریف شده ۴۲ گانه در زمینه TOD در طرح‌های توسعه شهری ارائه کند.

دستگاه‌های مرتبط با موضوع توسعه شهری، مشاوران حوزه شهرسازی و حمل‌ونقلی طرح‌های جامع می‌توانند میزان انطباق طرح پیشنهادی را با اصول TOD کنترل و بنا به نیاز اصلاحات موردنظر را روی طرح‌های توسعه شهری اعمال کند.

آئین‌نامه طراحی راه‌های شهری نیز که به عنوان یک مرجع واحد و مبنای مشخص به منظور طراحی و ارزیابی طرح‌های مرتبط با شبکه معابر شهری نظیر طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری، طرح‌های هادی، تفصیلی و … است، در سال ۱۳۷۳ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گرفت.

در این مراسم محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین طرح‌های شهرسازی و طرح‌های حمل‌ونقلی و ترافیکی و نیز با تبیین ارتباط کمرنگ حاضر در روند حاکم بر تهیه طرح‌های جامع حمل‌ونقل و شهرسازی، سامانه ساطح را ابزاری جهت همگرایی و هماهنگی هرچه بهتر طرح‌های این دو حوزه دانست.

اسلامی ضمن بیان ضرورت تغییر نگرش از طراحی معابر بر اساس ظرفیت جابه‌جایی خودرو به طراحی بر مبنای ظرفیت جابه‌جایی انسان و نگاه انسان‌محورانه به مقوله توسعه شهری و حمل‌ونقل، خواستار تمهید تدارکات لازم توسط همه دستگاه‌های مسئول در خصوص تحقق‌پذیری سیاست‌ها، خط مشی‌ها و معیارها و الزامات آئین‌نامه و توسعه بر مبنای حمل‌ونقل همگانی شد.

در این مراسم از سامانه ساطح در قالب پرتال نرم‌افزاری و نسخ ۱۲ جلدی آئین‌نامه طراحی معابر شهری رونمایی شد.

ارسال نظر