اصلاح آدرس اینترنتی متولی فناوری اطلاعات کشور پس از ۵ سال

شرکت فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۳۹۰ به سازمان تغییر پیدا کرد اما سایت این سازمان تاکنون اصلاح نشده بود.

اصلاح آدرس اینترنتی متولی فناوری اطلاعات کشور پس از ۵ سال

به گزارش کلیک، سازمان فناوری اطلاعات ایران تا سال ۹۰ در قالب شرکت یا company فناوری اطلاعات اداره می شد اما در سال ۱۳۹۰ طبق مصوبه شورای عالی اداری از شرکت به سازمان تغییر یافت. اما سایت سازمان تاکنون اصلاح نشده بود.

سرانجام پس از راه اندازی نسخه آزمایشی وب سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران آدرس پایگاه رسمی این سازمان اصلاح شد.

در این پایگاه اطلاع رسانی، شرح ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات اعلام شده است:

«۱- مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم‌ افزار و سخت‌ افزار، بالا بردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور. ۲-مدیریت و نظارت بر یکپارچه‌ سازی فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی. ۳- هدایت بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فنّاوری اطلاعات در کشور.»

ارسال نظر