رشد جستجوی عبارت ویروس کرونا در جهان + آمار

با گسترش سریع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان، وحشت عمومی بین مردم به وجود آمده و بسیاری به واسطه عدم آشنایی و شناخت از این ویروس سعی در افزایش اطلاعات خود از کرونا و راه های مقابله و پیشگیری از ابتلا به آن هستند. به همین منظور در  چند هفته گذشته کلمه کلیدی کرونا و ویروس کرونا و جستجوهای مرتبط با آن با رشد چشمگیری در جستجوی های گوگل مواجه شده که در ادامه نمودارهای مربوط به آن را مشاهده می نمائید.

رشد جستجوی عبارت ویروس کرونا در جهان + آمار
ارسال نظر