بررسی اعتیاد به موبایل، اینترنت و فضای مجازی در همایش سلامت، روان و رسانه

سالانه همایشی علمی با عنوان سلامت و روان و رسانه برگزار می شود که امسال ششمین دوره خود را پشت سر خواهد گذاشت.

بررسی اعتیاد به موبایل، اینترنت و فضای مجازی در همایش سلامت، روان و رسانه

به گزارش کلیک، این همایش با سه محور «وابستگی و اعتیاد به موبایل، اینترنت و فضای مجازی»، «شیوع و بار اختلالات روان» و «انگ و اختلالات روان» در روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری، در بیمارستان روزبه، برگزار خواهد شد.

همایش سلامت روان و رسانه در چند بخش برگزار خواهد شد. در بخش شبکه های اجتماعی، فضای محازی و سلامت روان موضوعات «قلدری در فضای مجازی»، «سودها و مضرات شبکه های مجازی»، «اعتیاد به فضای مجازی و روش سنجش پرسشنامه ای»، «توجه به حضور کودکان در فضای مجازی و رسانه» و «شکاف دیجیتالی در حوزه ارتباط و سلامت» مطرح می شوند.

سخنرانی این بخش نیز با عنوان «مفهوم جدید کودکی و حلقه های مفقوده در رسانه ای شدن دنیای کودک ایرانی» ارائه می شود.

سایر بخش های این همایش شامل سلامت روان، شیوع و بار اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان و پیشگیری، بازی و سرگرمی، سلامت روان چالش های علمی و عملی در رسانه، سینما و رسانه های تصویری و سلامت روان کودک، ادبیان و رسانه های نوشتاری می باشد.

ارسال نظر