جسد 2 توله شیر از عصر یخبندان بدون آسیب کشف شد

جسد دو توله شیر از عصر یخبندان در حالی که تقریبا به طور کامل حفظ شده بودند توسط دانشمندان کشف و از زمین خارج شدند.

جسد 2 توله شیر از عصر یخبندان بدون آسیب کشف شد

به نقل از بیزینس اینسایدر، تاکنون تنها چهار توله شیر باستانی کشف شده اند و به گفته‌ی دانشمندان این دو بچه شیر که بوریس و اسپارتا نام گرفتند، در وضعیت بهتری نسبت به سایرین قرار دارند. این شیرها در شرق روسیه یافت شدند.

لاو دالن (Love Dalen)، پروفسور ژنتیک تکاملی و نویسنده‌ی مطالعات جدید بر روی بچه‌شیرها به سی‌ان‌ان گفت:

به نظر می‌رسد «اسپارتا» نسبت به همه‌ی حیوانات متعلق به عصر یخبندان که تا کنون یافت شده‌اند بهتر حفظ شده باشد و فارغ از بهم ریختگی موهایش آسیب چندانی ندیده است! وی افزود: حتی سبیل‌های آن نیز حفظ شده است!

جسد اسپارتا توله شیر عصر یخبندان جسد سالم اسپارتا توله شیر عصر یخبندان

بوریس آسیب بیشتری دیده اما خوب حفظ شده است.

شیرهای غارنشین در عصر یخبندان در اوراسیا زندگی می‌کردند و بیش از ۱۰ هزار سال قبل منقرض شده‌اند.

بوریس و اسپارتا در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با فاصله‌ی ۱۵ متر از یکدیگر یافت شدند و اگرچه در ابتدا تصور می‌شد که این شیرها از یک خانواده باشند اما پس از بررسی مشخص شد که فاصله‌ی زمانی بین مرگ آن‌ها ۱۵ هزار سال است.

دانشمندان با استفاده از تاریخ‌گذاری رادیوکربن سن بوریس که توله شیر نر بود را ۴۳ هزار و ۴۴۸ سال تشخیص دادند و اسپارتا که ماده است نیز ۲۷ هزار و ۹۶۲ سال دارد.

اسپارتا و بوریس از عصر یخبندان a اسپارتا و b بوریس است. همچنین c اسپارتا و d بوریس است

براساس این تحقیقات هر دوی این شیرها هنگام مرگ یک یا دوماهه بودند و اگرچه علت مرگ آن‌ها مشخص نیست اما دانشمندان می‌گویند که هیچ شواهدی از حمله حیوانات شکارچی به آنها وجود ندارد.

دالن به سی‌ان‌ان می‌گوید: با توجه به نحوه‌ی حفظ شدن آن‌ها به نظر می‌رسد که به سرعت دفن شده باشند بنابراین ممکن است درون گل و یا خاک منجمد افتاده باشند.

به گفته‌ی محققان موهای اسپارتا خاکستری تا قهوه‌ای روشن است و بوریس موهای روشن‌تر خاکستری زرد دارد.

این احتمال وجود دارد که رنگ موهای آن‌ها با سن آن‌ها مرتبط باشد.

جالب است بخوانید: کریوسفر کره زمین هر سال به اندازه یک دریاچه ذوب می‌شود!

منبع: ایسنا

ارسال نظر