کشف بخار آب در سیاره مشتری برای اولین بار

برای نخستین بار شواهدی از وجود بخار آب در اتمسفر قمر گانیمد سیاره‌ مشتری کشف شده است.

کشف بخار آب در سیاره مشتری برای اولین بار

به نقل از دیلی‌میل، ستاره شناسان برای اولین بار شواهدی از وجود بخار آب در اتمسفر قمر گانیمد سیاره‌ مشتری کشف کردند. این بخار آب از تصعید یخ‌های سطح این قمر تشکیل می‌شود.

محققان داده‌های تهیه شده توسط تلسکوپ فضایی هابل را در ۲۰ سال گذشته تجزیه و تحلیل کردند؛ کارشناسان معتقدند دمای اتمسفر قمر گانیمد سیاره‌ مشتری در نزدیکی خط استوا به اندازه‌ای گرم می‌شود که سطح یخی مقدار کمی مولکول آب آزاد می‌کند.

پس از تجزیه و تحلیل داده‌های گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی هابل با فاصله 20 سال، ناسا تأیید کرد که محققان اولین شواهد بخار آب را در سیاره مشتری کشف کرده‌اند.

کارشناسان مشاهدات ماوراء بنفش از گانیمد را که در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰ توسط طیف سنج تصویربرداری تلسکوپ فضایی هابل (STIS) انجام شده بررسی و آنها را با مشاهدات سال ۲۰۱۸ مقایسه کردند.

حتما بخوانید: دانشمندان امکان حیات در سیاره مشتری و زهره را بررسی می‌کنند

منبع: فارس

ارسال نظر