عوامل تأثیرگذار در ریزش اخیر شاخص بورس چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل تأثیرگذار در ریزش اخیر شاخص بورس گفت با وجود مشکلات فعلی، بازاری بهتر از بورس وجود ندارد که سهامداران بتوانند سرمایه‌های خود را برای کسب بازدهی بیشتر وارد آن کنند.

عوامل تأثیرگذار در ریزش اخیر شاخص بورس چیست؟
ارسال نظر