مهلت یکپارچه‌سازی سیستم صورت حساب گوگل در اپلیکیشن های اندرویدی تمدید شد

یکپارچه‌سازی سیستم صورت حساب گوگل در اپلیکیشن‌هایی که امکان خرید اقلام دیجیتالی را فراهم می‌آورند، تا شش ماه دیگر ادامه دارد.

مهلت یکپارچه‌سازی سیستم صورت حساب گوگل در اپلیکیشن های اندرویدی تمدید شد

سیستم صورت حساب گوگل

در ماه سپتامبر سال 2020، گوگل اعلام کرد که توسعه‌دهندگان باید از سیستم صورت حساب گوگل پلی استفاده کنند. به بیان بهتر، توسعه‌دهندگان مجبور هستند در ازای هر تراکنش از اقلام دیجیتالی که از طریق اپلیکیشن آن‌ها انجام می‌شود، کسری از درآمد را به گوگل پرداخت کنند.

البته این سیاست همیشه وجود داشته است. اما گوگل در سال گذشته به طور علنی به آن اشاره کرده و از توسعه‌دهندگان خواست که تا تاریخ 30 سپتامبر سال 2021 با این سیاست تطبیق پیدا کنند. به عنوان یک خبر خوش برای توسعه‌دهندگان، این مهلت تا شش ماه دیگر تمدید شده است.

طبق گفته‌های اخیر گوگل ، سیستم صورت حساب به شدت ایمن بوده و تجربه یکپارچه‌ای را برای توسعه‌دهندگان و کاربران نهایی فراهم می‌آورد. اکثر توسعه‌دهندگان هم‌اینک از این سیستم در محصولات خود استفاده می‌کنند و یک مهلت شش‌ماهه نیز در اختیار توسعه‌دهندگانی قرار داده شده تا با این سیاست همراه شوند.

سیاست اجبار استفاده از سیستم صورت حساب گوگل پلی برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن هایی اعمال می‌شود که امکان خرید اقلام دیجیتالی را فراهم می‌آورند.

مهلت یکپارچه سازی اپلیکیشن های اندرویدی

بسیاری از توسعه‌دهندگان در طول پاندمی نتوانسته‌اند اپلیکیشن های خود را برای سازگاری با سیاست گوگل به‌روزرسانی کنند. بازخوردهای مبنی بر این واقعیت بارها از سوی توسعه‌دهندگان بزرگ و کوچک برای گوگل ارسال شده است. غول فناوری نیز بر اساس این بازخوردها، مهلت قبلی را تمدید کرده است.

بدین ترتیب، مهلت تطابق با سیاست کاربرد سیستم صورت حساب گوگل پلی تا 31 مارس سال 2022 تمدید شده است. البته شروع این تمدید از زمانی آغاز می‌شود که توسعه‌دهندگان با مراجعه به Help Center متقاضی آن شوند.

به عنوان یک نکته جالب، با اینکه سیاست‌های گوگل پیرامون صدور صورت حساب شبیه به اپل و مایکروسافت است، اما به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا از سیستم‌های صورت حساب جانبی نیز در اپلیکیشن های خود استفاده کنند. هر تراکنشی که به وسیله سیستم‌های جانبی صورت گیرد، هیچ عایدی نصیب گوگل نمی‌شود!

ارسال نظر