پرداخت کمک عائله مندی کارگران چه شرایطی دارد و چقدر است؟

مقدار کمک عائله مندی کارگران، معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است اما شرایط پرداخت آن چیست؟

پرداخت کمک عائله مندی کارگران چه شرایطی دارد و چقدر است؟

طبق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود، مشروط بر آنکه:

1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

2- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.

میزان کمک عائله مندی معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد.

منبع: کارگرآنلاین

ارسال نظر