خدمات بهتر پلتفرمها با اجرای طرح صیانت !

به گفته‌ی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات، اجرای طرح صیانت باعث می‌شود که پلتفرم‌ها خدمات بهتری به کاربران ارائه کنند. 

خدمات بهتر پلتفرمها با اجرای طرح صیانت !

هفتاد و چهارمین محفل هم‌افزایی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک، با هدف بررسی نیازها و کارکردهای شبکه ملی اطلاعات با حضور مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.

رویکرد کشورهای مختلف برای اعمال حاکمیت در اینترنت

در این نشست مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای شبکه ملی اطلاعات حفظ قدرت و حاکمیت ملی و استقلال در فضای مجازی است، اظهار داشت: «ساختار شبکه جهانی اینترنت شرایط را به گونه‌ای رقم زده که دولت‌های مختلف در حال حرکت به سمتی هستند که این شبکه را در چارچوب سیاست‌های خودشان مدیریت پذیر کنند.»

وی ادامه داد: «برای مثال کشورهای اروپایی در این حوزه از حیث رگولیشن و مقررات گذاری این فضا را مدیریت می‌کنند. به نحوی که پلتفرم‌هایی که قصد دارند در اروپا فعالیت کنند باید چارچوب مقررات سرزمینی کشورهای اروپایی را بپذیرند. در عین حال استراتژی کشوری مانند چین متفاوت است و این کشور در تلاش است تا قطب جدیدی در مدیریت اینترنت ایجاد کند. به همین دلیل شاهد هدفگذاری چین در سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات و پلتفرم‌هایی هستیم که قابل رقابت با بازار جهانی باشند.»

کریمی نیسیانی با بیان اینکه استراتژی کشوری مانند روسیه نیز در این زمینه متفاوت است، افزود: «نقطه قوت روسیه تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی با نگاهی به ایجاد روابط با کشورهای همسوی خود است تا در بازار جهانی فضای مجازی نیز نقش آفرین باشد.»

وی تاکید کرد: «کشور ما نیز در حوزه فضای مجازی، مانیفست اصلی خود را شبکه ملی اطلاعات قرار داده تا حاکمیت جمهوری اسلامی از این طریق در فضای مجازی شکل گیرد.»

بیشتر بخوانید: تغییرات اساسی در طرح اولیه مجلس درباره طرح صیانت

نگاه آینده نگر شبکه ملی اطلاعات برای حفظ استقلال فضای مجازی

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه قطعاً شبکه ملی اطلاعات به دنبال محدود کردن و قطع دسترسی به اینترنت نیست و مدل معماری این شبکه از نگاه فنی و تخصصی نیز موید این موضوع است که کشور به دنبال قطع اینترنت جهانی نیست، با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در خصوص ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران اظهار داشت:

«در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، تسهیل خدمات دسترسی به ترافیک بین الملل و سرویس‌های مورد نیاز کاربران، تسهیل ترانزیت ارتباطات بین الملل و امکان جذب بازار بین المللی برای پلتفرم‌های داخلی پیش بینی شده است. این اهداف عملیاتی که باید تا سال ۱۴۰۴ به سرانجام برسد، جایگاه کشور در حوزه اینترنت بین الملل و تأمین بازار برای پلتفرم‌ها را ارتقا می‌دهد.»

به گفته این مقام مسئول، معماری شبکه ملی اطلاعات دارای نگاهی به‌روز و آینده نگر همراه با سرویس‌های جدید است تا حداکثر استقلال فضای مجازی در داخل کشور کسب شود. بدون اینکه اختلال در نیازمندی‌های مردم ایجاد شده و یا محدودیتی برای دسترسی مردم به وجود بیاید.

کریمی نیسیانی با تاکید بر اینکه اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات فنی و عقلی است اما دشمنان می‌خواهند از آن برداشت ناصحیح کنند که این منصفانه نیست، این سوال را مطرح کرد که: «کدام بخش از آنچه در معماری شبکه ملی اطلاعات آورده شده است با چارچوب استاندارد طراحی شبکه مغایر است؟»

وی گفت: «نگاه ما در خصوص شبکه ملی اطلاعات یک نگاه درون‌زا و برون‌نگر است. به این معنی که در معادلات جهانی اینترنت نقش آفرین باشیم؛ ما معتقدیم که با پتانسیل‌های موجود کشور، این اتفاق قابل دستیابی است.»

همچنین بخوانید: طرح صیانت با کارتل های اقتصادی و آنارشیست مجازی مقابله می‌کند!

گارانتی حفظ حریم خصوصی در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان مباحثی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی مطرح می‌شود به موضوع مقررات گذاری برای حضور پلتفرم‌های خارجی در کشور که در این طرح آمده اشاره کرد و گفت:

«وزارت ارتباطات منطقه آزاد اینترنت را راه اندازی کرده است و زیرساختی فراهم شده تا پلتفرم‌های خارجی برای ارائه سرویس بهتر به کاربران ایرانی، سرور CDN خود را داخل کشور بیاورند.»

وی با اشاره به موقعیت ایران در اتصال مسیرهای شمال غربی به کابل‌های بین المللی شرق، گفت: «عمده کابل‌های بین المللی که ستون اینترنت جهانی است برای اتصال غرب و شرق از کانال سوئز عبور کرده و از منطقه خلیج فارس به سمت شرق مسیریابی می‌شوند. با این وجود این مسیر کابل زمینی می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ما داشته باشد و قابلیت اطمینان برقراری ارتباط بین الملل را برای ما همیشگی کند.»

کریمی نیسیانی ادامه داد: «از نظر من به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی یک قاعده گذاری در این عرصه با گارانتی حفظ حریم خصوصی کاربر است. ما می‌خواهیم امکانات در اختیار پلتفرم بین المللی که در کشور ما فعالیت دارد قرار دهیم. منطق فنی نیز این است که این پلتفرم باید در نزدیکترین نقطه به کاربر باشد و این همان تضمین منافع کاربر داخلی است.»

به گفته وی، روح حاکم بر این طرح، نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است. در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد و از منافع کاربر نیز حفاظت می‌شود.

این موضوع در همه کشورها در حال اجرا است. سوال این است که کجای دنیا خلاف این مساله عمل می‌کنند؟ مشخص نیست که چرا در کشور ما آنقدر با تردید مواجه می‌شویم و تا این حد به نگرانی مردم دامن زده می‌شود. موضوع در کلیات امر مشخص است و جمعی از متخصصان مجلس و دولت و کارشناسان می‌توانند جزئیات آن را کم و زیاد کنند.

پلتفرم‌های بین المللی باید پاسخگوی کاربران داخلی باشند

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای صیانت از حریم خصوصی، باید قاعده گذاری مناسب شکل بگیرد و پلتفرم‌های بین المللی در داخل کشور پاسخگو باشند، افزود: «سوال این است که آیا کشورهای دیگر راه دیگری را رفتند؟ ترکیه، آلمان، فرانسه، چین و ژاپن چطور قابلیت مقررات گذاری برای پلتفرم‌ها ایجاد کردند؟»

وی با تاکید بر اینکه در مقام دفاع و یا مخالفت در خصوص این طرح صحبت نمی‌کنم بلکه باید واقعیت را دید، گفت: «یک فضای دلهره آمیز در این خصوص ایجاد شده و یک سری افراد ناآگاه نیز به این فضا می‌دمند. من معتقدم که این طرح قابلیت اصلاح نکاتی را دارد و باید برطرف شود. اما کل ماجرا همسو با جریاناتی است که در دنیا اتفاق می‌افتد. این یک برداشت منصفانه است.»

کریمی نیسیانی گفت: «امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به جمع بندی برسد تا منافع ملی در این طرح تأمین شود.»

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات در خصوص تردیدهایی که به موضوع حفاظت از داده در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی عنوان می‌شود، نیز تصریح کرد:

«اصل ۲۵ قانون اساسی تکلیف حریم خصوصی را روشن کرده و بر مبنای آن دسترسی به داده‌های افراد مجازات دارد و این مساله فتوای مقام معظم رهبری نیز هست.»

وی با تاکید بر اینکه کشور ما دارای یکی از متعالی ترین قوانین حفظ حریم خصوصی است و این قوانین بازدارنده، کسانی را که به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده و دسترسی پیدا کنند هدف قرار داده است، گفت: «برخی با فضاسازی و ذهنیت سازی غلط، ذهن مردم را درگیر این موضوعات می‌کنند. دامن زدن به این فضاسازی‌ها باعث شده که بخشی از پلتفرم‌های داخلی مظلوم واقع شوند. ما نیازمند یک پیوست رسانه‌ای مناسب برای اطلاع رسانی قوی برای مردم در این زمینه هستیم.»

منبع: مهر

ارسال نظر