آموزش جستجو کردن آهنگ در گوگل با زمزمه کردن ریتم آهنگ

رسانه کلیک - حتماً برای شما هم پیش آمده باشد که یک آهنگ یا موسیقی مدام در ذهن شما تکرار شود ولی دقیقاً ندانید که کدام آهنگ است و یا اسم آن را ندانید. خوشبختانه گوگل قابلیتی را در اختیار کاربران خود قرار داده است که با استفاده از آن کاربران می‌توانند آهنگی را با صدای بلند زمزمه کنند و گوگل آن آهنگ را برای کاربر پیدا می‌کند.

آموزش جستجو کردن آهنگ در گوگل با زمزمه کردن ریتم آهنگ
ارسال نظر