تغییر اندازه پیش فرض فونت ها در مرورگر کروم

رسانه کلیک - اگر شما هم برای خواندن محتوای وب‌سایت‌ها در مرورگر کروم با مشکل مواجه هستید یا به عبارتی اندازه فونت ها در مرورگر کروم برای خواندن راحت محتوا مناسب نیست می‌توانید اندازه پیش فرض را تغییر دهید. برای این کار از دو روش می‌توانید استفاده کنید. این دو روش در ادامه توضیح داده می‌شوند.

تغییر اندازه پیش فرض فونت ها در مرورگر کروم
ارسال نظر