رفع مشکل برعکس نوشتن و تایپ فونت فارسی در نرم افزار فوتوشاپ

اگر با برنامه فتوشاپ تا به حال کار کرده اید، قطعا شما هم برای فارسی نوشتن در ورژن جدید این برنامه هر بار با مشکل مواجه شده اید. فارسی نوشتن در فتوشاپ، برای اغلب کاربران بعد از نصب ورژن جدید به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.

رفع مشکل برعکس نوشتن و تایپ فونت فارسی در نرم افزار فوتوشاپ
ارسال نظر