مزایای روت کردن تبلت‌ها و گوشی‌های اندرویدی

حتما شما هم بارها و بارها با واژه روت کردن گوشی برخورد کرده‌اید. روت کردن یک گوشی اندرویدی بدین معناست که بتوانید به اطلاعات ریشه‌ای سری سیستم عامل و دستگاه دسترسی مستقیم داشته باشید. کمپانی‌های تولید کننده گوشی به طور ستقیم این اجازه را به کاربران نمی‌دهند. اگر شما روت شده نباشد، تنظیماتی که می‌توانید برای آن در نظر بگیرید محدود به زمینه‌هایی خواهد بود که کمپانی تولید کننده دستگاه و شرکت گوگل در اختیار شما قرار می‌دهد. اما با روت کردن دستگاه امکان تغییر دادن تنظیمات و شرایط‌های دیگری نیز فراهم می‌آید.

مزایای روت کردن تبلت‌ها و گوشی‌های اندرویدی
ارسال نظر