آخرین اخبار کونامی

  • نام استاد هیدیو کوجیما برای بسیاری از گیمرها نامی آشناست! استاد هیدیو کوجیما در کمپانی کونامی مدت هاست که فعالیت می…