آخرین اخبار ازکی

  • روابط عمومی ازکی ضمن تأیید این خبر اظهار داشت جزئیات بیشتر در این باره را به زودی اعلام خواهد کرد.